Avaleht

Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on koordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Värska talumuuseumi tsäitarõ esimese korruse paremas otsas.

23. sept toimub Värskas koolitus “Kodulehe ABC”
Rein Järvelill annab nõu, mida veebilehe tegemisel ja haldamisel silmas pidada.

Kodulehe ABC algajale ja väheoskajale

Suuuuur allahindlus! Hinnasula! Kuumad hinnad!

Seto kirävara sarja raamatutel on uued, tõesti head hinnad. Kõik väikseformaadilised raamatud maksavad alates 21. maist 3.-, suureformaadilised 5.- eurot. Erandiks on Kuningriigipäevade album, mille hind sulas 10 eurole.

Kogu sari on saadaval uue hinnaga 39 eurot! Et raamatuid on 13, teeb see ühe raamatu hinnaks vaid 3 eurot…

IMG_7323 copy

Kõiki sarja raamatuid enam väga palju pole, seega kui vähegi huvi on, tasub hankida terve sari, sest sarja tervikuna ei pruugi varsti enam kätte saada.

Seto kirävara sarjas on ilmunud:

  • Mi’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium Matvei, Marki, Luka ni Joanni kirotõt. 2013
  • Vabarna Anne Peko suurilõ ja väiksile lukõ’. Vabarna Anne laulu perrä ümbre pandnu Kalkuni Andreas. 2013
  • Pühä päiv. Merca luuekogu. 2013
  • Seto- ja võrokeeline laulik: üteh mulgi- ja tartokeelitside laulaga. 2013
  • Töganitsa Höödö, Alatarõ Hipo ja tõsõ’: Hermann Julius Schmalzi juttõ. 2013
  • Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga välläannõq. 2013
  • Tõnisoni Manni elo ja timä laulu’. 2013
  • Seto naisi elolaulu’. Antoloogia. Kokku säädnu’ Andreas Kalkun ja Vahur Aabrams. 2014
  • Feodor Vanahunt. Ilosa’ ja pogana’ jutu’. 2015
  • 20 aastaka Seto kuningriike sõnolisi laulu’. Kokko kogonu’ ja joonõpääle säädnü’ Sarvõ Õiõ. 2015.
  • 20 aastakka Seto kuningriike. Seto Kuningriigipäevade fotoalbum. 2016
  • Kodotuli valgusõh. Lugõmik kõõle perrele. Kokko säädnü Palmi Silvi. 2017

7. mai 2019: Seto Instituut alustab arengukava koostamist

13. mail kl 10-13 tehakse Värskas, Tsäimaja II korruse saalis algust Seto instituudi arengukava koostamisega. Arengukava koostatakse 5 aastaks.
Arengukava koostamise koosolek on avalik, kõik huvilised on oodatud.
Võimalusel andke oma osalemisest teada:
info@setoinstituut.ee või tel 5294033

arengukava

3. mai 2019: rahvariideraamat nelja kultuuripiirkonna rahvariietestrahvariie

UNESCO-projekti raames sai valmis raamat nelja projekti hõlmatud piirkonna – Kihnu, setode, suidide ja liivlaste – rahvariietest. Raamat ilmus identsel kujul kahes keeles, eesti ja läti keeles.

Seto rahvariietest annab raamatus ülevaate Elvi Nassar, Kihnu omadest Maie Aav. Iga piirkonna puhul on juttu rahvarõivaste traditsioonilistest kandmistavadest, kuid käistletakse ka rahvarõivaste kandmist tänapäeval. Trükise kujundas Irina Tammis.

22. aprill 2019: valminud on Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhidreisijuhid4

UNESCO-turismi projekti raames on valminud esimesed raamatud, 16 erinevat raamatut korraga: Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhid, iga raamat neljas eri keeles. Kogu töö oli Seto Instituudi koordineerida. Setomaa reisijuht ilmus eesti-, läti-, inglise- ja venekeelsena.

reisijuhid16

Raamatud on põhiliselt on need mõeldud ajakirjanikele ja reisikorraldajatele jms, aga eesti- ja ingliskeelseid versioone Seto ja Kihnu reisijuhtidest saab tulevikus endale ka mõne euro eest soetada.

 

 

4. märts 2019: Seto Instituut kuulutab välja 5. üliõpilastööde konkursi
SA Seto Instituut kuulutab välja preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.

2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema seto teemadega. 2019. aastal toimub konkurss juba viiendat korda.
2019. aasta 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2017‒2019 kaitstud seto teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist.
SA Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja magistritööd välja 3. augustil 2019 toimuval Seto kuningriigipäeval Küllätüväs. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033
info@setoinstituut.ee

31. jaanuar 2019: algab uus projekt “Heritage Teaching”

30. jaanuaril sõlmiti Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist rahastatava projekti “Heritage Teaching” partnerlusleping. Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Liit, SA Seto Instituut, Petseri rajooni administratsioon ning Petseri rajoonis tegutsev Seto Etnokultuuri Ühing.

Projekti “Improving cooperation between local authorities, schools and NGO’s in teaching and promotion of local cultural heritage to children and youngsters in historical Setomaa area – Heritage Teaching” (ER52) eesmärk on arendada traditsioonide, tavade ja keelte tutvustamist ajaloolise Setomaa koolides, et säilitada ja edendada kohalikku kultuurilist ja ajaloolist pärandit.

30. novembril UNESCO-konverents Värskas

UNESCO konverentsi reklaam_1200x630 px (1)Konverentsile on oodatud kõik, keda huvitavad kultuuripärandi ja turismi seosed ning nendevahelised piirid ja tasakaal. Juttu tuleb UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjast, Eesti kultuuripärandi aastast, turismist Seto-, Kihnu-, Suiti- ja Liivimaal, aga näiteks ka Jaapani sihtturust kui suure potentsiaaliga turust just pärandkultuuri seisukohast. Konverents on tasuta, aga palume kindlasti registreeruda. Konverentsi kava, registreerimine ja info majutuse kohta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ugRpt3QEzWFxVrCYeAJT3d_AQyGbxsfupYGM97veKHBbLQ/viewform?usp=sf_link

NB! Registreerimine on avatud kuni 22. novembrini, eelkõige neile, kes majutust soovivad! Hiljem registreerunutele enam majutust tagada ei saa!

 August 2018: ilmunud on uued Setomaad tutvustavad väiketrükised eesti ja vene keeles

Hiljuti ilmus trükist kaks uut raamatut: käepärases väikses formaadis Setomaad tutvustavad üldtrükised eesti ja vene keeles. Tegu on 2014. a ilmunud populaarse ingliskeelse raamatu “Setomaa. Unique and genuine” eesti- ja venekeelsete versioonidega. Pildirohkes raamatus on juttu Setomaa ajaloost ja tänapäevast, keelest, leelost, rahvakalendrist, usuelust, arhitektuurist, toidust, rahvarõivastest ja loodusest. Raamatu eri peatükkide autorid on oma ala asjatundjad (nt Paul Hagu, Karl Pajusalu, Elvi Nassar, Andreas Kalkun jt). Trükises on 160 lk.
eesti_vene_pilt

Raamatud sobivad hästi kingituseks, kui ees on võõrsile minek ja soov Setomaad tutvustada, samuti kõigile Setomaa-huvilistele meil ja mujal.

Nii eesti- kui ka venekeelne versioon maksavad 5.-
Tellimiseks kirjutage info@setoinstituut.ee, helistage tel 5294033 või otsige meie raamatuid Setomaa muuseumide ja teiste turismiobjektide müügipunktidest.

Meilt saab endiselt osta ka eelpool nimetatud ingliskeelset raamatut, selle hind on 7.-

 

13. juuli 2018: näitus “Setomaa fotodel 1918-2018”

Seto Instituudi juhataja Ahto Raudoja koostas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul näituse “Setomaa fotodel 1918-2019″.

21 fotost koosnev annab väikese ülevaate viimase sajandi jooksul toimunud olulistest ajaloosündmustest ning aset leidnud muutustest ja arengutest Setomaal/Petserimaal. Iga kümnendit kajastab kaks pilti. Fotod pärinevad muuseumidest, arhiividest ja erakogudest. Näituse koostamisel olid suureks abiks Tiiu Kunst, Helen Külvik, Irina Orehhova, Henry Timusk ja Toomas Tuul.

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2018

SA Seto Instituut andis 4. augustil 2018 Lüübnitsas, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Seekord laekusid konkursile vaid bakalaureusetööd ning nõukogu otsustas jagada peapreemia kahe tugevaima töö vahel. Peapreemia pälvisid:

Kaja Tullus (Tartu Ülikool) – „Võro- ja setokeelsed trükised 1987–2017: bibliograafia ”
Helen Saar (Eesti Maaülikool) – “Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas”

Žürii tõstis esile ka Anne Tammelehe (Tartu Ülikool) töö “Maarja Pähnapuu seto keel”.

 

Jaanuar 2018: Ilmunud on Leonid Zurovi ekspeditsioone käsitlev raamat

Setomaa on saanud ühe suure ja väärika raamatu võrra Zurovrikkamaks: 2018. aasta hakul ilmus ülevaade Leonid Zurovi ja Boris Vilde ekspeditsioonidest Setomaale aastail 1937-1938. Raamatus ja selle lisades avaldatakse kõik Prantsusmaal ekspeditsioonidest säilinud allikmaterjalid, mis kajastavad nii setode kui ka Petserimaa venelaste kultuuri 1930. aastate lõpul. Erilist märkimist väärivad kaks Zurovi aruannet: ülevaade Setomaal tehtud välitöödest ja nende taustast ning Setomaa looduslikest pühapaikadest.
Raamat on valminud ulatuslikus rahvusvahelises koostöös, kus Seto instituudil oli au olla üks neljast partnerist Tartu ülikooli, Venemaa etnograafiamuuseumi ja Pariisis asuva Inimese muuseumi kõrval.

Raamatut saab esitlustelt ja Seto instituudist osta hinnaga 20 EUR.

 

 

 

Oktoober 2017: UNESCO-õpikoja ettekandeslaidid nüüd meie kodulehel

21. septembril toimunud õpikoja „UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud kultuurinähtuste turundamine“ ettekandeslaidid on nüüd üleval ja kättesaadavad meie kodulehel vastavas rubriigis.

August 2017: Seto kirävara viimane, 13. raamat ehk lugemik on ilmunud lugemik_kaas

2017. a Seto Kuningriigiks ilmus “Seto kirävara” sarja viimane raamat: läbinisti setokeelne lugemik, mis kannab pealkirja “Kodotulli valgusõh”.

Miks selline pealkiri? Aga seepärast, et meenutada esimest setokeelset lugemikku, mille I osa kandis pealkirja “Seto lugemiku I jago”, teine aga “Kodotulõ”. Tänane lugemik on sündinud heast mõttest ja vajadusest setokeelse kirjasõna järele, aga eelkõige omaaegse lugemiku eeskujul, selle valgusel. Raamat on väga põnev: siin on sellist materjali, mis pole trükisõna kaudu laialdaselt levinud või on ilmunud väga kaua aega tagasi, aga on ka täiesti uusi, seni avaldamata tekste, nt Seto Instituudi ja Setomaa ajalehe koostöös toimunud jutuvõistlusele saadetud tööd. Lugemiku on kokku pannud ja tekste praavitanud Palmi Silvi, kes on kõik need 208 lk tihedat setokeelset teksti lugemata arv kordi üle lugenud, kohendanud, sättinud, suhelnud autoritega, veel kord kohendanud, arutanud ja meile kõigile mõnusaks lugemises kokku seadnud.

Lugemik maksab 7 eurot.

 

Seto sõnastik veebis Valminud on seto sõnastiku veebivariant, mis asub aadressil http://eki.ee/dict/setosonastik/ Sõnastik ei ole lõplik, palju sõnu ja variante on sealt puudu. Kasutajad saavad aidata sõnaraamatut täiendada, saates oma tähelepanekud aadressil info@setoinstituut.ee

HEA OST! 20 aastaka Seto kuningriike: kuningriigipäevade fotoalbum

album_kaas_veebiSeto kirävara sarja 12. raamat. 394 lk.  Hind: 15.- Koostanud Laurits Leima, seto keelde tõlkinud Paul Hagu. Toimetanud Paul Hagu ja Helen Külvik. Seto kuningriik on Setomaa iga-aastane tippsündmus juba enam kui kakskümmend aastat. 1994. aastal alguse saanud traditsioon koondab setosid üle Setomaa, üle Eesti ja üle maailma ning on aastatega kujunenud ka võimsaks turismimagnetiks, meelitades viimastel aastatel enam kui 7000 huvilist. Raamatusse on koondatud mälestused esimese kahekümne aasta Seto kuningriigist (aastaist 1994–2013). See on eelkõige fotoalbum, kus arvukate piltnike silme läbi antakse ülevaade kuningriigi päeval toimuvast: söögi- ja joogimeistrite selgitamisest, lauljatest ja tantsijatest, Setomaa ülemsootska ehk kuninga asemiku valimistest, sõjaväeparaadist ning mitte vähemtähtsana kuningriigis käinud inimestest, kes on iga kuningriigipäeva muutnud omanäoliseks. Albumi enam kui 500 pilti toovad meieni need hetked, mida kuningriigis osalenud inimesed on pidanud oluliseks üles pildistada. Üksiti annavad need fotod võimaluse jälgida, kuidas kuningriigi päev on muutunud ja arenenud nii sisult kui ka vormilt, kuidas on muutunud inimesed, kasvanud põlvkonnad ning näiteks kuidas on muutunud rahvariiete kandmine. See on pilguheit seto rahva ajalukku 20 aasta jooksul. Nele Reimanni arvamus raamatust “Setomaa” lehe jaanuarinumbris: Kuningriik om eiski ku määnegi Setomaa ilosa elo mutel 

Märts 2016: “Seto kirävara” sari on valitud MAAILMA kauneimate raamatute hulka!
2. märtsil avalikustati rahvusvahelise konkursi „Maailma parima kujundusega raamatud 2015” (Best Book Design From All Over The World 2015) preemiasaajad. Võistlusel osales kokku ligi 700 raamatut 30 riigist. 14 premeeritud võidutöö hulka valiti ka Eesti raamatukujundaja Agnes Ratase kujundatud setokeelse kirjanduse sari “Seto kirävara” (väljaandja Seto Instituut), mis pälvis žüriilt aukirja (Ehrendiplom). Võistlust korraldab Stiftung Buchkunst (Raamatukunsti Sihtasutus). setokiravara Loe lisaks: ERR-i kultuuritoimetuse ülevaade: Setokeelne raamatusari valiti maailma kauneimate hulka Tartu Postimehes ilmunud artikkel: Seto raamatusari kuulub tänasest ametlikult maailma kauneimate hulka Postimees Plussis ilmunud põhjalikum artikkel 4. märtsist: Saksa raamatukujunduse sihtasutus tunnustas eesti raamatukujundajat Tellimiseks kirjutage info@setoinstituut.ee või helistage tel 52 94 033.

 
 • Seto bibliograafia: andmebaas, kuhu on kokku korjatud Setomaa ja setode kohta kirjutatud tekstide andmed. Andmebaasis saab teha erinevaid päringuid ning see uueneb pidevalt.