Avaleht

Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on kordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Värskas Seto talumuuseumi tsäitarõ esimese korruse paremas otsas.

9. oktoobril 2016 kutsub Seto instituut Luhamaa nulka bussiekskursioonile “Ülikuul rattil 2016: Luhamaa”

Et kava paremini näha, klõpsa vasakul olevale pildile ja see avaneb suurelt.

Ülikuul rattil 2016_seto

 

 

 

 

 

Juubõlikonverents “Mul viil sõna’ sõõrunõsõ’… Hao Paali 70″

1. oktoobril kell 11 Obinitsah

KONVERENTSI PÄÄVÄKAVA:

10.30 Kogonõmiskohv

11.00 Tervtüssõna’

11.05 – 11.45 Osmo Pekonen „Peko ja Beowulf“

11.45 – 12.15 Heiki Valk „Jumala lahkumine: järelpudemeid Peko kohta, peamiselt 1990. aastatest“

12.15 – 12.50 Olga Kalinina „О предварительных результатах исследования церковной жизни населения Печорского района во вт. пол. ХХ в“ („Petseri rajooni inemisi 20. saandi tõõsõ poolõ keriguelu uurimisõ esialgsist tulõmuisist“)

12.50 – 13.20 Terry Gunnell „The role of performance studies in folkloristics“ („Õgasagamatsi esitüisi uurmisõst“ )

13.30 Lõõnah

14.30 Välläsõit Meremäele

15.45 – 16.00 Ülo Valk „Hao Paali ku tiidüsmiis“

16.00 – 16.15 Sulev Iva, Karl Pajusalu „Hao Paali – seto keele vedosnik“

16.15 – 16.30 Aare Hõrn „Hao Paali – Setoma iist iloh, tüüh ja võitlusõh“

16.30 – 17.00 Janika Oras „Seto vana helülaat täämbätsel pääväl – rakõndusetnomusikoloogi puult kaieh“

17.00 – 17.30 Madis Arukask „Mütoloogilisõ regilaulu „Lemmeleht“ usundilis-kombõstigulisõst tagapõh´ast“

17.30 Juubõlikogomigu tutvustus, sõnavõtu’, iloõdak

Juubõlikonverentsi moderiir Raudoja Ahto.

Konverentsi toetasõ’ Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus (Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018), Tarto Ülikuul.

Konverentsi kõrraldasõ’ Seto Instituut ja Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskus: Ahto Raudoja, raudahto@gmail.com; Eva Saar, eva.saar@ut.ee

 

Seto instituudi 2016. aasta üliõpilastööde konkursi peapreemia võitis päevakajaline töö endisaegsest haldusreformist

SA Seto instituut korraldas sel aastal teise preemiakonkursi seto-teemalistele üliõpilastöödele. Konkursile laekus neli bakalaureusetööd, kõik tööd on kaitstud Tartu ülikoolis. Konkursitöid hindas kümnest liikmest koosnev komisjon, kuhu kuuluvad Seto instituudi nõukogu liikmed. Preemia anti üle 6. augustil 2016 Värskas to Kuningriigis.

Konkursi peapreemia, 325 eurot, võitis Matis Leima oma ajaloo osakonnas kaitstud lõputööga „Maareformi läbiviimine Võrumaa Misso ja Petserimaa Pankjavitsa valdades 1922–1940“ (juhendaja Tiit Rosenberg). Matis Leima uurimistöö puhul toodi välja eelkõige teema aktuaalsust ning arvukate, sh seni vähe kasutatud arhiiviallikate kasutamist. Välja toodi sedagi, et töö hõlmab tegelikult palju enamat kui pealkirjas välja toodud, andes mahuka ülevaate Luhamaa kandi arengust enne II Maailmasõda.
Matis Leima töö kokkuvõte on setokeelsena loetav ajaleht „Setomaa“ mainumbrist ning Setomaa uudiste arhiivis: http://www.setomaa.ee/luhamaa-nulk-ja-haldusrehvorm-100-aastaga-iist.
Loe konkursi kohta edasi siit.

Seto sõnastik veebis
Valminud on seto sõnastiku veebivariant, mis asub aadressil http://eki.ee/dict/setosonastik/
Sõnastik ei ole lõplik, palju sõnu ja variante on sealt puudu. Kasutajad saavad aidata sõnaraamatut täiendada, saates oma tähelepanekud aadressil info@setoinstituut.ee

Uus! 20 aastaka Seto kuningriike: kuningriigipäevade fotoalbum

album_kaas_veebiSeto kirävara sarja 12. raamat. 394 lk.  Hind: 15.-

Koostanud Laurits Leima, seto keelde tõlkinud Paul Hagu. Toimetanud Paul Hagu ja Helen Külvik.

Seto kuningriik on Setomaa iga-aastane tippsündmus juba enam kui kakskümmend aastat. 1994. aastal alguse saanud traditsioon koondab setosid üle Setomaa, üle Eesti ja üle maailma ning on aastatega kujunenud ka võimsaks turismimagnetiks, meelitades viimastel aastatel enam kui 7000 huvilist.
Raamatusse on koondatud mälestused esimese kahekümne aasta Seto kuningriigist (aastaist 1994–2013). See on eelkõige fotoalbum, kus arvukate piltnike silme läbi antakse ülevaade kuningriigi päeval toimuvast: söögi- ja joogimeistrite selgitamisest, lauljatest ja tantsijatest, Setomaa ülemsootska ehk kuninga asemiku valimistest, sõjaväeparaadist ning mitte vähemtähtsana kuningriigis käinud inimestest, kes on iga kuningriigipäeva muutnud omanäoliseks.
Albumi enam kui 500 pilti toovad meieni need hetked, mida kuningriigis osalenud inimesed on pidanud oluliseks üles pildistada. Üksiti annavad need fotod võimaluse jälgida, kuidas kuningriigi päev on muutunud ja arenenud nii sisult kui ka vormilt, kuidas on muutunud inimesed, kasvanud põlvkonnad ning näiteks kuidas on muutunud rahvariiete kandmine. See on pilguheit seto rahva ajalukku 20 aasta jooksul.

Nele Reimanni arvamus raamatust “Setomaa” lehe jaanuarinumbris: Kuningriik om eiski ku määnegi Setomaa ilosa elo mutel 

 ”Seto kirävara” sari on valitud MAAILMA kauneimate raamatute hulka!

2. märtsil avalikustati rahvusvahelise konkursi „Maailma parima kujundusega raamatud 2015” (Best Book Design From All Over The World 2015) preemiasaajad. Võistlusel osales kokku ligi 700 raamatut 30 riigist. 14 premeeritud võidutöö hulka valiti ka Eesti raamatukujundaja Agnes Ratase kujundatud setokeelse kirjanduse sari “Seto kirävara” (väljaandja Seto Instituut), mis pälvis žüriilt aukirja (Ehrendiplom). Võistlust korraldab Stiftung Buchkunst (Raamatukunsti Sihtasutus).

setokiravara

Loe lisaks:

ERR-i kultuuritoimetuse ülevaade: Setokeelne raamatusari valiti maailma kauneimate hulka

Tartu Postimehes ilmunud artikkel: Seto raamatusari kuulub tänasest ametlikult maailma kauneimate hulka

Postimees Plussis ilmunud põhjalikum artikkel 4. märtsist: Saksa raamatukujunduse sihtasutus tunnustas eesti raamatukujundajat

Tellimiseks kirjutage info@setoinstituut.ee või helistage tel 52 94 033.

 
  • Seto bibliograafia: andmebaas, kuhu on kokku korjatud Setomaa ja setode kohta kirjutatud tekstide andmed. Andmebaasis saab teha erinevaid päringuid ning see uueneb pidevalt.