Avaleht

Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on kordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Värskas Seto talumuuseumi tsäitarõ esimese korruse paremas otsas.

UUS! 20.04.2017
SA SETO INSTITUUDI LOGOKONKURSI VÕITIS JAAN RÕÕMUSE ESITATUD KAVAND

SA Seto Instituudi logokonkursile esitasid neli autorit kokku kuus ideekavandit. Seto Instituudi nõukogu valis ülekaalukalt võitjaks Jaan Rõõmuse esitatud kavandi. Nõukogu liikmete arvates on Rõõmuse kujundatud võrdhaarse ristiga lipu kujundil selge seos seto lipu ja värvidega, punase ja valgega, samuti tõid nõukogu liikmed välja, et esitatud kavand on „selge mõttega ja väärikas, ilma liigsete ilustuste ja lisanditeta, haakudes kenasti ka juba olemasoleva raamatusarja puhta kujundusstiiliga.“
võidupilt

Instituudi nõukogu teeb kunstikule lõpliku logo kujundamiseks mõningad ettepanekud, misjärel saab Seto Instituut logo veebis ja trükistel kasutusele võtta. Logo kui mainekujundlik element aitab tõsta Seto Instituudi tuntust ja mainet seto kogukonnas ning toetajate ja koostööpartnerite seas.
 
Õnnitlused Jaan Rõõmusale ja tänud kõikidele osalejatele. Võtame võitjaga ühendust.
 
 

10. veebruar, 2017, seto: SETO INSTITUUDI ÜLIOPILASTÖIE KONKURSS 

SA Seto Instituut kuulutas vällä 2017. a preemiakonkursi kõgõ parebidõ setoteemalisi bakalaureusõ- ja magistritöie löüdmisõ jaos.
2015. a jaanuarih tekk SA Seto Instituut vondi kõgõ parebidõ setoteemalisi üliopilastöie avvustamisõs. Avvuhinna mõtõh om panda’ üliopilaisi ja kraadisaajit mõtlõmma ja tegelemmä Setomaad/setokõisi pututavidõ teemadõga’.
2017. aastaga 1. juulis oodõtas preemiakonkursilõ 2015–2017 kaitst setoteemalisi bakalaureusõ- ja magistritöid (sh rakõnduslikkõ), ütskõik mäntse eriala vai valdkunna päält vai korgkoolist. Tüü’ pallõmi saata’ digikujol (vai linginä tüü asukotusõlõ) aadressil info@setoinstituut.ee.
Seto Instituut kuulutas kõgõ pareba’ üliopilastüü’ vällä 5. augustil 2017 Seto kunigriigipääväl Luhamaal. Mõlõbah kategooriah om võidutöiele ette nätt rahalinõ avvuhind.
Preemiakonkurssi toetas Setomaa kultuuriprogramm.
Mano saa küüsü’: Külviku Helen
Tel 52 94 033, info@setoinstituut.ee

est: SETO INSTITUUDI ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSS

SA Seto Instituut kuulutab välja 2017. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks
2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.
2017. aasta 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2015‒2017 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil info@setoinstituut.ee.
Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 5. augustil 2017 toimuval Seto kuningriigipäeval Luhamaal. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.
Preemiakonkurssi toetab Setomaa kultuuriprogramm.

Kontakt ja info:
Helen Külvik, SA Seto Instituut
Tel 52 94 033, info@setoinstituut.ee

 

Seto sõnastik veebis
Valminud on seto sõnastiku veebivariant, mis asub aadressil http://eki.ee/dict/setosonastik/
Sõnastik ei ole lõplik, palju sõnu ja variante on sealt puudu. Kasutajad saavad aidata sõnaraamatut täiendada, saates oma tähelepanekud aadressil info@setoinstituut.ee

HEA OST! 20 aastaka Seto kuningriike: kuningriigipäevade fotoalbum

album_kaas_veebiSeto kirävara sarja 12. raamat. 394 lk.  Hind: 15.-

Koostanud Laurits Leima, seto keelde tõlkinud Paul Hagu. Toimetanud Paul Hagu ja Helen Külvik.

Seto kuningriik on Setomaa iga-aastane tippsündmus juba enam kui kakskümmend aastat. 1994. aastal alguse saanud traditsioon koondab setosid üle Setomaa, üle Eesti ja üle maailma ning on aastatega kujunenud ka võimsaks turismimagnetiks, meelitades viimastel aastatel enam kui 7000 huvilist.
Raamatusse on koondatud mälestused esimese kahekümne aasta Seto kuningriigist (aastaist 1994–2013). See on eelkõige fotoalbum, kus arvukate piltnike silme läbi antakse ülevaade kuningriigi päeval toimuvast: söögi- ja joogimeistrite selgitamisest, lauljatest ja tantsijatest, Setomaa ülemsootska ehk kuninga asemiku valimistest, sõjaväeparaadist ning mitte vähemtähtsana kuningriigis käinud inimestest, kes on iga kuningriigipäeva muutnud omanäoliseks.
Albumi enam kui 500 pilti toovad meieni need hetked, mida kuningriigis osalenud inimesed on pidanud oluliseks üles pildistada. Üksiti annavad need fotod võimaluse jälgida, kuidas kuningriigi päev on muutunud ja arenenud nii sisult kui ka vormilt, kuidas on muutunud inimesed, kasvanud põlvkonnad ning näiteks kuidas on muutunud rahvariiete kandmine. See on pilguheit seto rahva ajalukku 20 aasta jooksul.

Nele Reimanni arvamus raamatust “Setomaa” lehe jaanuarinumbris: Kuningriik om eiski ku määnegi Setomaa ilosa elo mutel 

 ”Seto kirävara” sari on valitud MAAILMA kauneimate raamatute hulka!

2. märtsil avalikustati rahvusvahelise konkursi „Maailma parima kujundusega raamatud 2015” (Best Book Design From All Over The World 2015) preemiasaajad. Võistlusel osales kokku ligi 700 raamatut 30 riigist. 14 premeeritud võidutöö hulka valiti ka Eesti raamatukujundaja Agnes Ratase kujundatud setokeelse kirjanduse sari “Seto kirävara” (väljaandja Seto Instituut), mis pälvis žüriilt aukirja (Ehrendiplom). Võistlust korraldab Stiftung Buchkunst (Raamatukunsti Sihtasutus).

setokiravara

Loe lisaks:

ERR-i kultuuritoimetuse ülevaade: Setokeelne raamatusari valiti maailma kauneimate hulka

Tartu Postimehes ilmunud artikkel: Seto raamatusari kuulub tänasest ametlikult maailma kauneimate hulka

Postimees Plussis ilmunud põhjalikum artikkel 4. märtsist: Saksa raamatukujunduse sihtasutus tunnustas eesti raamatukujundajat

Tellimiseks kirjutage info@setoinstituut.ee või helistage tel 52 94 033.

 
  • Seto bibliograafia: andmebaas, kuhu on kokku korjatud Setomaa ja setode kohta kirjutatud tekstide andmed. Andmebaasis saab teha erinevaid päringuid ning see uueneb pidevalt.