Avaleht

Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on kordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Värskas Seto talumuuseumi tsäitarõ esimese korruse paremas otsas.

Ilmunud on Leonid Zurovi ekspeditsioone käsitlev raamat

Setomaa on saanud ühe suure ja väärika raamatu võrra Zurovrikkamaks: 2018. aasta hakul ilmus ülevaade Leonid Zurovi ja Boris Vilde ekspeditsioonidest Setomaale aastail 1937-1938. Raamatus ja selle lisades avaldatakse kõik Prantsusmaal ekspeditsioonidest säilinud allikmaterjalid, mis kajastavad nii setode kui ka Petserimaa venelaste kultuuri 1930. aastate lõpul. Erilist märkimist väärivad kaks Zurovi aruannet: ülevaade Setomaal tehtud välitöödest ja nende taustast ning Setomaa looduslikest pühapaikadest.
Raamat on valminud ulatuslikus rahvusvahelises koostöös, kus Seto instituudil oli au olla üks neljast partnerist Tartu ülikooli, Venemaa etnograafiamuuseumi ja Pariisis asuva Inimese muuseumi kõrval.

Raamatu esitlused toimuvad:
9. veebruaril kl 16-18 Obinitsa muuseumis. Esitlusele on oodatud ka huvilised mujalt. Tartust tulijatel palume transpordi osas ühendust võtta Raudoja Ahtoga (raudahto@gmail.com, tel 5182411), et kõik huvilised kohale saaks. Anna märku ka siis, kui su autos on kohti üle.
17. veebruaril Tallinnas, Eesti vabaõhumuuseumi seto talus algusega kl 12 maaselitsa tähistamise raames.

Raamatut saab esitlustelt ja Seto instituudist osta hinnaga 20 EUR.

Toomas Tuule fotokoolitus: pildistamine siseruumides

31. jaanuaril on Obinitsa muuseumis tulemas koolitus, kus profifotograaf Toomas Tuule juhendamisel saab õppida, kuidas teha head fotot siseruumides. Tänapäeval on pilt kui müügiargument üha olulisem: võiks isegi öelda, et üks pilt ütleb rohkem, kui miljon sõna, sest tänapäeva inimesed enam eriti teksti ei viitsi lugeda. Seega, kui sinu ettevõttest pole head fotot, siis sind pole turisti jaoks olemas.
Koolitusel vaatame häid ja halbu näiteid, analüüsime, mis müüb ja mis ei müü, millele keskenduda, kuidas pilkupüüdvaid detaile välja tuua ja katsetame ka ise!

Saabuv koolitus on esimene kahest: kevadel, maikuus keskendume sellele, kuidas õues head fotot teha.

fotokoolitus

 

UNESCO-õpikoja ettekandeslaidid nüüd meie kodulehel

21. septembril toimunud õpikoja „UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud kultuurinähtuste turundamine“ ettekandeslaidid on nüüd üleval ja kättesaadavad meie kodulehel vastavas rubriigis.

Seto kirävara viimane, 13. raamat ehk lugemik on ilmunud lugemik_kaas

2017. a Seto Kuningriigiks ilmus “Seto kirävara” sarja viimane raamat: läbinisti setokeelne lugemik, mis kannab pealkirja “Kodotulli valgusõh”.

Miks selline pealkiri? Aga seepärast, et meenutada esimest setokeelset lugemikku, mille I osa kandis pealkirja “Seto lugemiku I jago”, teine aga “Kodotulõ”. Tänane lugemik on sündinud heast mõttest ja vajadusest setokeelse kirjasõna järele, aga eelkõige omaaegse lugemiku eeskujul, selle valgusel. Raamat on väga põnev: siin on sellist materjali, mis pole trükisõna kaudu laialdaselt levinud või on ilmunud väga kaua aega tagasi, aga on ka täiesti uusi, seni avaldamata tekste, nt Seto Instituudi ja Setomaa ajalehe koostöös toimunud jutuvõistlusele saadetud tööd. Lugemiku on kokku pannud ja tekste praavitanud Palmi Silvi, kes on kõik need 208 lk tihedat setokeelset teksti lugemata arv kordi üle lugenud, kohendanud, sättinud, suhelnud autoritega, veel kord kohendanud, arutanud ja meile kõigile mõnusaks lugemiseks kokku seadnud.

Lugemik maksab 7 eurot.

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2017

SA Seto Instituut andis 5. augustil 2017 Luhamaal, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Välja kuulutati 3 võitjat kahes kategoorias: 

Parim bakalaureusetöö: Elis Tuik (Tallinna Ülikool) – „Setomaa lasteaedade pedagoogide ning lapsevanemate arvamused seto keele õpetamise ja pärimuskultuuri säilitamise vajalikkusest lasteaias”

Parimad magistritööd: 

Marten Saareoks (Eesti Maaülikool) –„Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska veekeskuses“

Teele Laur (Eesti Maaülikool) –„Inspirational leaders and place – shaping practices for sustainability: a case study of Obinitsa (Innustusliidrid ja paiga loome jätkusuutlikud praktikad: juhtumiuuring Obinitsa külas)“

Eripreemia pälvis Võru gümnaasiumi õpilane Annabel Huik, kes esitas konkursile ka oma uurimistöö „Setomaa sootskad 1994–2016“

SA Seto Instituudi logokonkursi võitis Jaan Rõõmuse esitatud kavand

2017. a kevadel toimunud SA Seto Instituudi logokonkursile esitasid neli autorit kokku kuus ideekavandit. Seto Instituudi nõukogu valis ülekaalukalt võitjaks Jaan Rõõmuse esitatud kavandi. Nõukogu liikmete arvates on Rõõmuse kujundatud võrdhaarse ristiga lipu kujundil selge seos seto lipu ja värvidega, punase ja valgega, samuti tõid nõukogu liikmed välja, et esitatud kavand on „selge mõttega ja väärikas, ilma liigsete ilustuste ja lisanditeta, haakudes kenasti ka juba olemasoleva raamatusarja puhta kujundusstiiliga.“ võidupilt Instituudi nõukogu teeb kunstikule lõpliku logo kujundamiseks mõningad ettepanekud, misjärel saab Seto Instituut logo veebis ja trükistel kasutusele võtta. Logo kui mainekujundlik element aitab tõsta Seto Instituudi tuntust ja mainet seto kogukonnas ning toetajate ja koostööpartnerite seas.

Seto sõnastik veebis Valminud on seto sõnastiku veebivariant, mis asub aadressil http://eki.ee/dict/setosonastik/ Sõnastik ei ole lõplik, palju sõnu ja variante on sealt puudu. Kasutajad saavad aidata sõnaraamatut täiendada, saates oma tähelepanekud aadressil info@setoinstituut.ee

HEA OST! 20 aastaka Seto kuningriike: kuningriigipäevade fotoalbum

album_kaas_veebiSeto kirävara sarja 12. raamat. 394 lk.  Hind: 15.- Koostanud Laurits Leima, seto keelde tõlkinud Paul Hagu. Toimetanud Paul Hagu ja Helen Külvik. Seto kuningriik on Setomaa iga-aastane tippsündmus juba enam kui kakskümmend aastat. 1994. aastal alguse saanud traditsioon koondab setosid üle Setomaa, üle Eesti ja üle maailma ning on aastatega kujunenud ka võimsaks turismimagnetiks, meelitades viimastel aastatel enam kui 7000 huvilist. Raamatusse on koondatud mälestused esimese kahekümne aasta Seto kuningriigist (aastaist 1994–2013). See on eelkõige fotoalbum, kus arvukate piltnike silme läbi antakse ülevaade kuningriigi päeval toimuvast: söögi- ja joogimeistrite selgitamisest, lauljatest ja tantsijatest, Setomaa ülemsootska ehk kuninga asemiku valimistest, sõjaväeparaadist ning mitte vähemtähtsana kuningriigis käinud inimestest, kes on iga kuningriigipäeva muutnud omanäoliseks. Albumi enam kui 500 pilti toovad meieni need hetked, mida kuningriigis osalenud inimesed on pidanud oluliseks üles pildistada. Üksiti annavad need fotod võimaluse jälgida, kuidas kuningriigi päev on muutunud ja arenenud nii sisult kui ka vormilt, kuidas on muutunud inimesed, kasvanud põlvkonnad ning näiteks kuidas on muutunud rahvariiete kandmine. See on pilguheit seto rahva ajalukku 20 aasta jooksul. Nele Reimanni arvamus raamatust “Setomaa” lehe jaanuarinumbris: Kuningriik om eiski ku määnegi Setomaa ilosa elo mutel 

 ”Seto kirävara” sari on valitud MAAILMA kauneimate raamatute hulka!

2. märtsil avalikustati rahvusvahelise konkursi „Maailma parima kujundusega raamatud 2015” (Best Book Design From All Over The World 2015) preemiasaajad. Võistlusel osales kokku ligi 700 raamatut 30 riigist. 14 premeeritud võidutöö hulka valiti ka Eesti raamatukujundaja Agnes Ratase kujundatud setokeelse kirjanduse sari “Seto kirävara” (väljaandja Seto Instituut), mis pälvis žüriilt aukirja (Ehrendiplom). Võistlust korraldab Stiftung Buchkunst (Raamatukunsti Sihtasutus). setokiravara Loe lisaks: ERR-i kultuuritoimetuse ülevaade: Setokeelne raamatusari valiti maailma kauneimate hulka Tartu Postimehes ilmunud artikkel: Seto raamatusari kuulub tänasest ametlikult maailma kauneimate hulka Postimees Plussis ilmunud põhjalikum artikkel 4. märtsist: Saksa raamatukujunduse sihtasutus tunnustas eesti raamatukujundajat Tellimiseks kirjutage info@setoinstituut.ee või helistage tel 52 94 033.

 
  • Seto bibliograafia: andmebaas, kuhu on kokku korjatud Setomaa ja setode kohta kirjutatud tekstide andmed. Andmebaasis saab teha erinevaid päringuid ning see uueneb pidevalt.