SA Seto Instituut

zop4Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on koordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd, samuti tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto Instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Värskas Seto Talumuuseumi tsäitarõ esimese korruse paremas otsas.