Seto instituut

Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on koordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Värska talumuuseumi tsäitarõ esimese korruse paremas otsas.

Sihtasutus Seto instituudi nõukogu liikmed on:

 • Heiki Valk (nõukogu esimees)
 • Aare Hõrn (Setomaa Liidu esindaja)
 • Vello Jüriöö (Setomaa koolide esindaja)
 • Merily Marienhagen (Setomaa muuseumide esindaja)
 • Rein Järvelill (Seto Kongressi Vanemate Kogu esindaja)
 • Mart Külvik
 • Paul Hagu
 • Nikolai Laanetu
 • Mare Piho
 • Elvi Nassar
 • Andreas Kalkun
 • Mare Aun
 • Arvis Kiristaja
 • Seto Instituudi nõukogu auliige on Vello Lõvi (nõukogu mittehääleõiguslik auliige)

  Seto instituudi põhikiri asub siin.