Seto instituut

Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on kordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Värskas Seto talumuuseumi tsäitarõ esimese korruse paremas otsas.

Sihtasutus Seto instituudi nõukogu koosneb kaheteistkümnest liikmest. Need on:

 • Heiki Valk (nõukogu esimees)
 • Margus Timmo (Seto Valdade Liidu esindaja)
 • Vello Jüriöö (Setomaa koolide esindaja)
 • Liis Kogermann (Setomaa muuseumide esindaja)
 • Mart Külvik
 • Paul Hagu
 • Nikolai Laanetu
 • Mare Piho
 • Elvi Nassar
 • Andreas Kalkun
 • Mare Aun
 • Vello Lõvi (nõukogu mittehääleõiguslik auliige)

Seto instituudi põhikiri asub siin.