Ajaleht “Setomaa”

Toimetaja: Ülle Kauksi, tel. 56569079

AJALEHE TELLIMINE

Ajalehe tellimist korraldab Seto instituut. Leht ilmub 1 kord kuus, aastane tellimus maksab 12 eurot. Lehte saab tellida ka lühemaks perioodiks. Tellimiseks kirjuta info@setoinstituut.ee või helista tel 5294033

Keel: Õie Sarv, Silvi Palm
Makett ja küljendus: Julia Taro
Kolleegium: Urmas Klaas, Helen Külvik, Ilme Hoidmets, Maarja Hõrn, Ülle Kauksi, Annela Laaneots, Arvi Matvei, Õie Sarv, Aarne Leima, Indrek Mustimets, Meelike Kruusamäe, Vello Lõvi, Helju Tsopatalo, Vello Jüriöö

Väljaandja Setomaa Valdade Liit

Lehe ilmumist toetab Setomaa kultuuriprogramm

KIRJUTA: Setomaa leht, Obinitsa 65301, Võru maakond või kauksiylle@gmail.com