Autor: Rein Järvelill

Seto aabits

Hind: 12,00
Ilmunud 2011
Eesti keeles, kõvakaaneline, 52 lk
ISBN: 9789949300372

Kaunite piltidega kõvakaaneline setokeelne aabits. Koostanud ja tekstid kirjutanud Aare Hõrn, Kauksi Ülle, Terje Lillmaa, Nele Reiman ja Evar Riitsaar. Pildid joonistas seto päritolu kunstnik Toomas Kuusing.

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2018

SA Seto Instituut andis 4. augustil 2018 Lüübnitsas, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Seekord laekusid konkursile vaid bakalaureusetööd ning nõukogu otsustas jagada peapreemia kahe tugevaima töö vahel. Peapreemia pälvisid:

Kaja Tullus (Tartu ülikool) – „Võro- ja setokeelsed trükised 1987–2017: bibliograafia ”
Helen Saar (Eesti maaülikool) – “Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas”

Žürii tõstis esile ka Anne Tammelehe (Tartu ülikool) töö “Maarja Pähnapuu seto keel”

Rahvariideraamat nelja kultuuripiirkonna rahvariietest

UNESCO-projekti raames sai valmis raamat nelja projekti hõlmatud piirkonna – Kihnu, setode, suidide ja liivlaste – rahvariietest. Raamat ilmus identsel kujul kahes keeles, eesti ja läti keeles.

Seto rahvariietest annab raamatus ülevaate Elvi Nassar, Kihnu omadest Maie Aav. Iga piirkonna puhul on juttu rahvarõivaste traditsioonilistest kandmistavadest, kuid käistletakse ka rahvarõivaste kandmist tänapäeval. Trükise kujundas Irina Tammis.

Valminud on Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhid

UNESCO-turismi projekti raames on valminud esimesed raamatud, 16 erinevat raamatut korraga: Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhid, iga raamat neljas eri keeles. Kogu töö oli Seto Instituudi koordineerida. Setomaa reisijuht ilmus eesti-, läti-, inglise- ja venekeelsena.

reisijuhid16

Raamatud on põhiliselt on need mõeldud ajakirjanikele ja reisikorraldajatele jms, aga eesti- ja ingliskeelseid versioone Seto ja Kihnu reisijuhtidest saab tulevikus endale ka mõne euro eest soetada.

 

Õpikoda „UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud kultuurinähtuste turundamine“

Õpikoda toimus 22. septembril 2017 Setomaa turismitalus, Kalatsovas.

Ettekannete pdf-versioonide nägemiseks klikka vastava ettekande nimel.

9.15 Ieva Svarca, UNESCO Läti Rahvuslik Komisjon, kultuuriprogrammide koordinaator :„UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistu ja selle turundamisvõimalused“
10.00 Eda Veeroja, OÜ Mooska: „UNESCO-tamise, turismi ja piirkonna turunduse mõjutusi ja mõtteid suidsusannapärimusele“
10.45 Kohvipaus
11.00 Mare Mätas, SA Kihnu Kultuuriruum: „Kihnu saare kui UNESCO-piirkonna kogemused välisturunduses ning väliskülastajate teenindamisel“
11.45 Oliver Loode, MTÜ Põlisrahvaste arengu keskus: „Vaimse kultuuripärandi nimekirjal tuginev kultuuriturismi edendamine: võimalused UNESCO ja kultuurinähtuste jaoks“
12.30 lõuna

Õpikotta olid kutsutud Setomaal tegutsevad turismiettevõtjad, kes soovivad rohkem teada saada UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud kultuurinähtuste turundamisest ja arendamisest ning sel teemal kaasa mõelda.

Ettekanded peeti läti ja eesti keeles, lätikeelsel ettekandel oli sünkroontõlge.

Õpikoda korraldas SA Seto Instituut Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekti „UNESCO-turism“ raames

Algab uus projekt “Heritage Teaching”

30. jaanuaril sõlmiti Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist rahastatava projekti “Heritage Teaching” partnerlusleping. Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Liit, SA Seto Instituut, Petseri rajooni administratsioon ning Petseri rajoonis tegutsev Seto Etnokultuuri Ühing.

Projekti “Improving cooperation between local authorities, schools and NGO’s in teaching and promotion of local cultural heritage to children and youngsters in historical Setomaa area – Heritage Teaching” (ER52) eesmärk on arendada traditsioonide, tavade ja keelte tutvustamist ajaloolise Setomaa koolides, et säilitada ja edendada kohalikku kultuurilist ja ajaloolist pärandit.

Seto Instituut kuulutab välja 5. üliõpilastööde konkursi

SA Seto Instituut kuulutab välja preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.

2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema seto teemadega. 2019. aastal toimub konkurss juba viiendat korda.
2019. aasta 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2017‒2019 kaitstud seto teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist.
SA Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja magistritööd välja 3. augustil 2019 toimuval Seto kuningriigipäeval Küllätüväs. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033
info@setoinstituut.ee

30. novembril UNESCO-konverents Värskas

Konverentsile on oodatud kõik, keda huvitavad kultuuripärandi ja turismi seosed ning nendevahelised piirid ja tasakaal. Juttu tuleb UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjast, Eesti kultuuripärandi aastast, turismist Seto-, Kihnu-, Suiti- ja Liivimaal, aga näiteks ka Jaapani sihtturust kui suure potentsiaaliga turust just pärandkultuuri seisukohast. Konverents on tasuta, aga palume kindlasti registreeruda. Konverentsi kava, registreerimine ja info majutuse kohta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ugRpt3QEzWFxVrCYeAJT3d_AQyGbxsfupYGM97veKHBbLQ/viewform?usp=sf_link

NB! Registreerimine on avatud kuni 22. novembrini, eelkõige neile, kes majutust soovivad! Hiljem registreerunutele enam majutust tagada ei saa!