Autor: Rein Järvelill

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2018

SA Seto Instituut andis 4. augustil 2018 Lüübnitsas, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Seekord laekusid konkursile vaid bakalaureusetööd ning nõukogu otsustas jagada peapreemia kahe tugevaima töö vahel. Peapreemia pälvisid:

Kaja Tullus (Tartu Ülikool) – „Võro- ja setokeelsed trükised 1987–2017: bibliograafia ”
Helen Saar (Eesti Maaülikool) – “Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas”

Žürii tõstis esile ka Anne Tammelehe (Tartu Ülikool) töö “Maarja Pähnapuu seto keel”.

Ilmunud on uued Setomaad tutvustavad väiketrükised eesti ja vene keeles

Hiljuti ilmus trükist kaks uut raamatut: käepärases väikses formaadis Setomaad tutvustavad üldtrükised eesti ja vene keeles. Tegu on 2014. a ilmunud populaarse ingliskeelse raamatu “Setomaa. Unique and genuine” eesti- ja venekeelsete versioonidega. Pildirohkes raamatus on juttu Setomaa ajaloost ja tänapäevast, keelest, leelost, rahvakalendrist, usuelust, arhitektuurist, toidust, rahvarõivastest ja loodusest. Raamatu eri peatükkide autorid on oma ala asjatundjad (nt Paul Hagu, Karl Pajusalu, Elvi Nassar, Andreas Kalkun jt). Trükises on 160 lk.
eesti_vene_pilt

Raamatud sobivad hästi kingituseks, kui ees on võõrsile minek ja soov Setomaad tutvustada, samuti kõigile Setomaa-huvilistele meil ja mujal.

Nii eesti- kui ka venekeelne versioon maksavad 5.-
Tellimiseks kirjutage info@setoinstituut.ee, helistage tel 5294033 või otsige meie raamatuid Setomaa muuseumide ja teiste turismiobjektide müügipunktidest.

Meilt saab endiselt osta ka eelpool nimetatud ingliskeelset raamatut, selle hind on 7.-

 

Näitus “Setomaa fotodel 1918-2018”

Seto Instituudi juhataja Ahto Raudoja koostas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul näituse “Setomaa fotodel 1918-2019″.

21 fotost koosnev annab väikese ülevaate viimase sajandi jooksul toimunud olulistest ajaloosündmustest ning aset leidnud muutustest ja arengutest Setomaal/Petserimaal. Iga kümnendit kajastab kaks pilti. Fotod pärinevad muuseumidest, arhiividest ja erakogudest. Näituse koostamisel olid suureks abiks Tiiu Kunst, Helen Külvik, Irina Orehhova, Henry Timusk ja Toomas Tuul.

Ilmunud on Leonid Zurovi ekspeditsioone käsitlev raamat

Setomaa on saanud ühe suure ja väärika raamatu võrra Zurovrikkamaks: 2018. aasta hakul ilmus ülevaade Leonid Zurovi ja Boris Vilde ekspeditsioonidest Setomaale aastail 1937-1938. Raamatus ja selle lisades avaldatakse kõik Prantsusmaal ekspeditsioonidest säilinud allikmaterjalid, mis kajastavad nii setode kui ka Petserimaa venelaste kultuuri 1930. aastate lõpul. Erilist märkimist väärivad kaks Zurovi aruannet: ülevaade Setomaal tehtud välitöödest ja nende taustast ning Setomaa looduslikest pühapaikadest.
Raamat on valminud ulatuslikus rahvusvahelises koostöös, kus Seto instituudil oli au olla üks neljast partnerist Tartu ülikooli, Venemaa etnograafiamuuseumi ja Pariisis asuva Inimese muuseumi kõrval.

Raamatut saab esitlustelt ja Seto instituudist osta hinnaga 20 EUR.

 

20 aastaka Seto kuningriike: kuningriigipäevade fotoalbum

Seto kirävara sarja 12. raamat. 394 lk.  Hind: 15.- Koostanud Laurits Leima, seto keelde tõlkinud Paul Hagu. Toimetanud Paul Hagu ja Helen Külvik. Seto kuningriik on Setomaa iga-aastane tippsündmus juba enam kui kakskümmend aastat. 1994. aastal alguse saanud traditsioon koondab setosid üle Setomaa, üle Eesti ja üle maailma ning on aastatega kujunenud ka võimsaks turismimagnetiks, meelitades viimastel aastatel enam kui 7000 huvilist. Raamatusse on koondatud mälestused esimese kahekümne aasta Seto kuningriigist (aastaist 1994–2013). See on eelkõige fotoalbum, kus arvukate piltnike silme läbi antakse ülevaade kuningriigi päeval toimuvast: söögi- ja joogimeistrite selgitamisest, lauljatest ja tantsijatest, Setomaa ülemsootska ehk kuninga asemiku valimistest, sõjaväeparaadist ning mitte vähemtähtsana kuningriigis käinud inimestest, kes on iga kuningriigipäeva muutnud omanäoliseks. Albumi enam kui 500 pilti toovad meieni need hetked, mida kuningriigis osalenud inimesed on pidanud oluliseks üles pildistada. Üksiti annavad need fotod võimaluse jälgida, kuidas kuningriigi päev on muutunud ja arenenud nii sisult kui ka vormilt, kuidas on muutunud inimesed, kasvanud põlvkonnad ning näiteks kuidas on muutunud rahvariiete kandmine. See on pilguheit seto rahva ajalukku 20 aasta jooksul. Nele Reimanni arvamus raamatust “Setomaa” lehe jaanuarinumbris: Kuningriik om eiski ku määnegi Setomaa ilosa elo mutel 

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2017

SA Seto Instituut andis 5. augustil 2017 Luhamaal, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Välja kuulutati 3 võitjat kahes kategoorias: 

Parim bakalaureusetöö:
Elis Tuik (Tallinna Ülikool) – „Setomaa lasteaedade pedagoogide ning lapsevanemate arvamused seto keele õpetamise ja pärimuskultuuri säilitamise vajalikkusest lasteaias”

Parimad magistritööd:
Marten Saareoks (Eesti Maaülikool) –„Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska veekeskuses“
Teele Laur (Eesti Maaülikool) –„Inspirational leaders and place – shaping practices for sustainability: a case study of Obinitsa (Innustusliidrid ja paiga loome jätkusuutlikud praktikad: juhtumiuuring Obinitsa külas)“

Eripreemia pälvis Võru gümnaasiumi õpilane Annabel Huik, kes esitas konkursile ka oma uurimistöö „Setomaa sootskad 1994–2016“

Seto kirävara viimane, 13. raamat ehk lugemik on ilmunud

2017. a Seto Kuningriigiks ilmus “Seto kirävara” sarja viimane raamat: läbinisti setokeelne lugemik, mis kannab pealkirja “Kodotulli valgusõh”.

Miks selline pealkiri? Aga seepärast, et meenutada esimest setokeelset lugemikku, mille I osa kandis pealkirja “Seto lugemiku I jago”, teine aga “Kodotulõ”. Tänane lugemik on sündinud heast mõttest ja vajadusest setokeelse kirjasõna järele, aga eelkõige omaaegse lugemiku eeskujul, selle valgusel. Raamat on väga põnev: siin on sellist materjali, mis pole trükisõna kaudu laialdaselt levinud või on ilmunud väga kaua aega tagasi, aga on ka täiesti uusi, seni avaldamata tekste, nt Seto Instituudi ja Setomaa ajalehe koostöös toimunud jutuvõistlusele saadetud tööd. Lugemiku on kokku pannud ja tekste praavitanud Palmi Silvi, kes on kõik need 208 lk tihedat setokeelset teksti lugemata arv kordi üle lugenud, kohendanud, sättinud, suhelnud autoritega, veel kord kohendanud, arutanud ja meile kõigile mõnusaks lugemises kokku seadnud.

Lugemik maksab 7 eurot.

1. oktoobril 2016. a toimus Obinitsas juubelikonverents “Mul viil sõna’ sõõrunõsõ’… Hao Paali 70”

Osmo Pekonen „Peko ja Beowulf“
Heiki Valk „Jumala lahkumine: järelpudemeid Peko kohta, peamiselt 1990. aastatest“
Olga Kalinina „О предварительных результатах исследования церковной жизни населения Печорского района во вт. пол. ХХ в“ („Petseri rajooni inemisi 20. saandi tõõsõ poolõ keriguelu uurimisõ esialgsist tulõmuisist“)
Terry Gunnell „The role of performance studies in folkloristics“ („Õgasagamatsi esitüisi uurmisõst“ )
Ülo Valk „Hao Paali ku tiidüsmiis“
Sulev Iva, Karl Pajusalu „Hao Paali – seto keele vedosnik“
Aare Hõrn „Hao Paali – Setoma iist iloh, tüüh ja võitlusõh“
Janika Oras „Seto vana helülaat täämbätsel pääväl – rakõndusetnomusikoloogi puult kaieh“
Madis Arukask „Mütoloogilisõ regilaulu „Lemmeleht“ usundilis-kombõstigulisõst tagapõh´ast“
Juubõlikogomigu tutvustus, sõnavõtu’, iloõdak
Konverentsi toetasõ’ Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus (Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018), Tarto Ülikuul.
Konverentsi kõrraldasõ’ Seto Instituut ja Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskus: Ahto Raudoja, raudahto@gmail.com; Eva Saar, eva.saar@ut.ee