Rubriik: Uudised

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2020

Seto Kuningriigipäeval, 5. septembril 2020 Kolossova külas kuulutas Seto Instituut välja 2020. aasta setoteemaliste üliõpilastööde preemiakonkursi tulemused.

Joonatan Lepiku ehitatud Kikkasepa talu tsässon selle pidulikul avamisel 2019. a augustis

Peaauhinna, sh rahalise preemia pälvis Joonatan Lepik, kes esitas konkursile 2020. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö osakonnas kaitstud loov-praktilise lõputöö “Tsässona kavandamine ja ehitamine Kikkasepa tallu”. Töö juhendajad olid Leele Välja ja Seto Instituudi tegevjuht Ahto Raudoja.

Töid hinnanud Seto Instituudi nõukogu tõi Lepiku töö puhul välja järgmist:

“Töö on pikk ja põhjalik, omades lisaks puht praktilisele osale ka küllalt head teoreetilist osa.”

“Lepiku töö on selge ja sisuline ning realiseerus ka praktiliselt – päris tsässonana Kirikumäel.”

“Korralikult lahti kirjutatud tekst, ülitore praktiline tulemus ja õpetussõnad tulevikuks. Selle töö rakenduslik  väärtus on väga suur.”

Preemiad pälvisid ka teised konkursile esitatud tööd:

  • Meeli Metsa Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja eriala kaitstud magistritöö „Õuesõpe mobiilse tehnoloogia abil Saatse avastusraja näitel“
  • Hendrik Valgma Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitstud bakalaureusetöö „Eksitaja Eesti rahvausundis: eksitajakogemuse muutumisest ajas Setumaa pärimuse näitel“

Preemiakonkursi läbiviimist toetab Rahvakultuuri Keskus.

Kõik auhinnatud tööd asuvad väljatrükituna ja köidetuna Reegi maja raamatukogus.

Suveülikool “Vii pääl”

13. septembril, pühapäeval, toimub Seto Instituudi traditsiooniline suveülikool, mis seekord kutsub osalejad vii pääle

Seto Instituudil on juba oma algusaastatest peale olnud tavaks pidada suveülikoole, kus asjatundjad tutvustavad mõnda Setomaal olulist teemat või mõda Setomaa piirkonda. Kui algusaastatel peeti ülikooli tõesti suviti, siis viis viimast aastat on tarkust taga nõutud sügiseti: bussireisidel, mil nimeks “Ülikuul rattil”. Nende väljasõitudega on tekkinud väike, üsna kindel, ehkki pisut vahelduv seltskond, kellega on tore, hariv ja lõbus üks hilissuvine-varasügisene päev Setomaal mööda saata. Igal aastal on lektoritena kaasas erinevate elualade asjatundjad, kes osalejatega oma teadmisi jagavad.

Juba eelmisel sügisel tuli koos teiste “suveüliõpilastega” mõte, et maa peal käidud küll, läheme nüüd vee peale. Mõte saab teoks 13. septembril: 2020. aasta suveülikool viib meid suure vee peale ning kannab seetõttu nime “Vii pääl”. Setomaa mõistes on suur vesi mõistagi Pihkva järv ning eelkõige Värska laht. Seilame Seto Line’i laevaga Värska lahe ja Pihkva järvel kuni Lüübnitsani ning teeme tiiru ka Õrsava järvel.

Jutuks tulevad traditsiooniline kalandus, veeteede ajalugu, Värska lahe ja Pihkva järve kalastik, loomastik ja linnustik, järvemuda kasutamine, Põhjalaagriga seonduv militaarne ajalugu, Värska lahe ranniku ajalooline asustuspilt ning piiriteema ‒ tegemist on ju piiriveekoguga Eesti ja Venemaa ehk koguni Euroopa Liidu ja Venemaa vahel.

Zooloog Nikolai Laanetu ehk Kolla

Lektoriteks on lubanud tulla Setomaa oma poiss Nikolai Laanetu ehk Kolla, kes on kogu elu uurinud just vee-elustikku ja ülikooli veteran-lektorid Heiki Valk ja Arvis Kiristaja. Värska lahe linnustikku tutvustab samuti seto soost bioloog-ornitoloog, Eesti ornitoloogiaühingu esimees Margus Ots ning kohal on politsei- ja piirivalveameti esindaja, kes räägib piiriga seonduvast. Nagu igal varasemalgi aastal, on kõik osalejad oodatud ka ise mälestusi, teadmisi ja arvamusi jagama. Teeme ise oma päeva põnevaks ja sisukaks!

Koguneme 13. septembril kl 10.00 Värska sadamas ja seilame umbes kella 14-ni. Kindlasti tuleks panna selga ilmastikule vastavad (soojad!) riided ja varuda kaasa veidi toidupoolist, külma ilma korral tasub termoses soe jook kaasa võtta.

Osavõtumaks 5 eurot (tasuda kohapeal, soovi korral arvega).

Palume ette registreerida: info@setoinstituut.ee või tel 5294033 hiljemalt 7. septembriks.

Seto Instituudiga allikaid puhastama

Seto Instituudil on juba sel aastal plaanis koondada kokku info Setomaa allikatest ning nii mõnedki rikutud allikad taastada. Ootame kõiki, kes tahavad tööle käed külge lüüa, juba 2.-3. juulil puhastustöödele Tuplova, Ermakova ja Võmmorski allikate juurde. Tööd viiakse läbi koostöös Tartu ülikooli arheoloogidega.

Seni on Setomaa allikatega on väga vähe tegeletud: andmed on koondamata, allikaid pole süstemaatiliselt kaardistatud ega fotografeeritud. Põgusalt on allikaid puudutatud trükisõnas. Näiteks märgivad H. Valk ja L. Grusina oma artiklis “Setomaa pühad allikad ja veekogud” (raamatus “Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937-1938)”), et Setomaal ulatub kultuslike allikate arv 41-ni. Eri aegadel on talletatud pärimuslikke jutte, mis on koondamata ja asukohad maastikul lokaliseerimata.

Varasematel aegadel on allikad olnud pidevas kasutuses, kuid aja jooksul on paljud neist vajunud unustusehõlma. Allikate ümbrused on võsastunud, mitmed aga lausa kuivanud, nt. Simaski küla püha läte, Ermakova silmaläte jt. Mitmed allikad on võimalik puhastööde käigus taastada. Korras allikad, kust on võimalik ammutada puhast joogivett, on riigile kaitsestrateegilise tähtsusega, eriti piirialadel ja kriisisituatsioonides (nt 2019. a sügistormiga seotud kriis). Setomaal on praegugi neid külasid ja talusid, kus kohalikud elanikud regulaarselt allikatest joogivett toovad, sest nõukogude-aegsed maaparandustööd on paljudes piirkondades põhjaveetaset alandanud ja salvkaevudest vett kätte ei saa. Sellised talud sõltuvad igapäevaselt allikatest saadavast puhtast joogiveest.

2.-3. juuli töödel osalemiseks palume võtta ühendust Ahto Raudojaga (tel 518 2411), et leppida kokku tööplaan ja -graafik ning täpsed kohtumiskohad ja saada infot vajaliku varustuse kohta.

 

Eesti- ja ingliskeelsed reisijuhid müügil Seto Kaubamajas

Meie hea partneri Seto Kaubamaja riiulile on müüki ilmunud kaks värsket Seto Instituudi trükist: eesti- ja ingliskeelne Setomaa reisijuht. Taskuformaadis reisijuhi saab mugavalt reisile kaasa võtta. See on eelkõige kerge lugemine neile, kes Setomaaga alles esimest tutvust teevad, ent üht-teist põnevat leiab reisijuhist kindlasti ka juba hea Setomaa tundja. Reisijuht sobib hästi neile, kes soovivad Setomaal omal käel ringi käia, kuna raamatu põhiosa keskendub Setomaa peamisele turismimarsruudile, Seto Külävüüle. Oleme reisijuhis Külävüüd mõtteliselt pikendanud ka Petseri-tagustele aladele, seega ei piirdu selle raamatu Setomaa ainult tänapäevase Setomaa vallaga Eesti Vabariigi territooriumil.

Rikkalike värvifotodega reisijuht teeb ülevaate ka Setomaa kultuurikalendri tähtsamatest sündmustest, sh olulisematest kiriku- ja rahavkalendripühadest. Lisatud on nimistu söögi- ja majutuskohtadest ning väike seto-eesti sõnastik.

Mõlemat raamatut saab lisaks Seto Kaubamajale soetada ka Setomaa muuseumidest.

Seto kaubamaja raamatute osakonda pääsed SIIT.

Seto Instituudil on uuendatud põhikiri

2020. aasta kevadel 10-aastaseks saaval Seto Instituudil valmis värske, uuendatud põhikiri. Põhikirja uuendamise vajadus tulenes varasemast ebamäärasest liikmete korra määramisest ja mõningatest nõuetest seadusandluses, samuti vajadusest oma tegevussuundi täpsemalt määratleda.

Uuendatud põhikirjaga saab tutvuda siin.

Seto Instituudil valmis arengukava

2019. aasta kevadel algatas Seto Instituut arengukava koostamise. Arengukava koostamiseks toimud kolm avalikku koosolekut, kuhu olid kutsutud kõik võimalikud huvilised. Arengukava koostamist vedas eest Rein Järvelill, kõik olulised pani kirja Kaja Tullus. Arengukava aastateks 2020-2024 sisaldab ülevaadet hetkeolukorrast, sh SWOT-analüüsi, visiooni ja missiooni ning keskenudb peamistele arengusuundadele lähima 5 aasta jooksul.

Seto Instituudi nõukogu kiitis arengukava heaks 15. novembril 2019. a.

Õppekäik Uue-Saaluse veinitallu

31. oktoobril toimub koolituspäev koduveini valmistajatele, toidupakkujatele, kõikidele Setomaa turismiettevõtjatele.

EST-LAT programmi “UNESCO-projekti” raames korraldab Seto Instituut 31. oktoobril õppekäigu heade naabrite juurde Võromaal: läheme külla Uue-Saaluse veinitallu, kus pererahvas on kogu ihu ja hingega veinitegemise juures. Nad on pälvinud mitmeid auhindu, viimati nt 2019. a suvel Eesti talupidajate keskliidu tunnustuse kui parim alternatiivtalu. Uue-Saaluse pere pöörab ka pakendamisele suurt tähelepanu, nende veinid näevad imekenad välja!

Õppekäigul teeme tuuri talus, tutvume istanduste ja tootmisega ning muidugi maitseme veine. Tuuri lõpetab pidulik õhtusöök, mis valmib lõkkel!

Selleks, et saaks veine maitsta ja kõike kogeda ega peaks muretsema autorooli istumise pärast, oleme koolitusele minekuks tellinud bussi. Buss stardib kl 15 Värskast Setomaa kultuurikeskuse juurest, sõidab läbi Orava, Obinitsa ja Meremäe risti ning korjab sobivast kohast kõik soovijad peale. Kes soovib siiski oma autoga tulla, siis see võimalus on ka olemas: alustame Uue-Saalusel kl 16. Tagasi Värskas plaanime olla kl 20.

Koolitusele registreerimiseks kirjuta palun: info@setoinstituut.ee või helista 5294033. Kohtade arv on piiratud!

Rahvariideraamat nelja kultuuripiirkonna rahvariietest

UNESCO-projekti raames sai valmis raamat nelja projekti hõlmatud piirkonna – Kihnu, setode, suidide ja liivlaste – rahvariietest. Raamat ilmus identsel kujul kahes keeles, eesti ja läti keeles.

Seto rahvariietest annab raamatus ülevaate Elvi Nassar, Kihnu omadest Maie Aav. Iga piirkonna puhul on juttu rahvarõivaste traditsioonilistest kandmistavadest, kuid käistletakse ka rahvarõivaste kandmist tänapäeval. Trükise kujundas Irina Tammis.