Rubriik: Uudised

Valminud on Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhid

UNESCO-turismi projekti raames on valminud esimesed raamatud, 16 erinevat raamatut korraga: Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhid, iga raamat neljas eri keeles. Kogu töö oli Seto Instituudi koordineerida. Setomaa reisijuht ilmus eesti-, läti-, inglise- ja venekeelsena.

reisijuhid16

Raamatud on põhiliselt on need mõeldud ajakirjanikele ja reisikorraldajatele jms, aga eesti- ja ingliskeelseid versioone Seto ja Kihnu reisijuhtidest saab tulevikus endale ka mõne euro eest soetada.

 

Algab uus projekt “Heritage Teaching”

30. jaanuaril sõlmiti Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist rahastatava projekti “Heritage Teaching” partnerlusleping. Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Liit, SA Seto Instituut, Petseri rajooni administratsioon ning Petseri rajoonis tegutsev Seto Etnokultuuri Ühing.

Projekti “Improving cooperation between local authorities, schools and NGO’s in teaching and promotion of local cultural heritage to children and youngsters in historical Setomaa area – Heritage Teaching” (ER52) eesmärk on arendada traditsioonide, tavade ja keelte tutvustamist ajaloolise Setomaa koolides, et säilitada ja edendada kohalikku kultuurilist ja ajaloolist pärandit.

Seto Instituut kuulutab välja 5. üliõpilastööde konkursi

SA Seto Instituut kuulutab välja preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.

2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema seto teemadega. 2019. aastal toimub konkurss juba viiendat korda.
2019. aasta 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2017‒2019 kaitstud seto teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist.
SA Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja magistritööd välja 3. augustil 2019 toimuval Seto kuningriigipäeval Küllätüväs. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033
info@setoinstituut.ee

30. novembril UNESCO-konverents Värskas

Konverentsile on oodatud kõik, keda huvitavad kultuuripärandi ja turismi seosed ning nendevahelised piirid ja tasakaal. Juttu tuleb UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjast, Eesti kultuuripärandi aastast, turismist Seto-, Kihnu-, Suiti- ja Liivimaal, aga näiteks ka Jaapani sihtturust kui suure potentsiaaliga turust just pärandkultuuri seisukohast. Konverents on tasuta, aga palume kindlasti registreeruda. Konverentsi kava, registreerimine ja info majutuse kohta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ugRpt3QEzWFxVrCYeAJT3d_AQyGbxsfupYGM97veKHBbLQ/viewform?usp=sf_link

NB! Registreerimine on avatud kuni 22. novembrini, eelkõige neile, kes majutust soovivad! Hiljem registreerunutele enam majutust tagada ei saa!

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2018

SA Seto Instituut andis 4. augustil 2018 Lüübnitsas, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Seekord laekusid konkursile vaid bakalaureusetööd ning nõukogu otsustas jagada peapreemia kahe tugevaima töö vahel. Peapreemia pälvisid:

Kaja Tullus (Tartu Ülikool) – „Võro- ja setokeelsed trükised 1987–2017: bibliograafia ”
Helen Saar (Eesti Maaülikool) – “Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas”

Žürii tõstis esile ka Anne Tammelehe (Tartu Ülikool) töö “Maarja Pähnapuu seto keel”.

Ilmunud on uued Setomaad tutvustavad väiketrükised eesti ja vene keeles

Hiljuti ilmus trükist kaks uut raamatut: käepärases väikses formaadis Setomaad tutvustavad üldtrükised eesti ja vene keeles. Tegu on 2014. a ilmunud populaarse ingliskeelse raamatu “Setomaa. Unique and genuine” eesti- ja venekeelsete versioonidega. Pildirohkes raamatus on juttu Setomaa ajaloost ja tänapäevast, keelest, leelost, rahvakalendrist, usuelust, arhitektuurist, toidust, rahvarõivastest ja loodusest. Raamatu eri peatükkide autorid on oma ala asjatundjad (nt Paul Hagu, Karl Pajusalu, Elvi Nassar, Andreas Kalkun jt). Trükises on 160 lk.
eesti_vene_pilt

Raamatud sobivad hästi kingituseks, kui ees on võõrsile minek ja soov Setomaad tutvustada, samuti kõigile Setomaa-huvilistele meil ja mujal.

Nii eesti- kui ka venekeelne versioon maksavad 5.-
Tellimiseks kirjutage info@setoinstituut.ee, helistage tel 5294033 või otsige meie raamatuid Setomaa muuseumide ja teiste turismiobjektide müügipunktidest.

Meilt saab endiselt osta ka eelpool nimetatud ingliskeelset raamatut, selle hind on 7.-

 

Näitus “Setomaa fotodel 1918-2018”

Seto Instituudi juhataja Ahto Raudoja koostas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul näituse “Setomaa fotodel 1918-2019″.

21 fotost koosnev annab väikese ülevaate viimase sajandi jooksul toimunud olulistest ajaloosündmustest ning aset leidnud muutustest ja arengutest Setomaal/Petserimaal. Iga kümnendit kajastab kaks pilti. Fotod pärinevad muuseumidest, arhiividest ja erakogudest. Näituse koostamisel olid suureks abiks Tiiu Kunst, Helen Külvik, Irina Orehhova, Henry Timusk ja Toomas Tuul.

Ilmunud on Leonid Zurovi ekspeditsioone käsitlev raamat

Setomaa on saanud ühe suure ja väärika raamatu võrra Zurovrikkamaks: 2018. aasta hakul ilmus ülevaade Leonid Zurovi ja Boris Vilde ekspeditsioonidest Setomaale aastail 1937-1938. Raamatus ja selle lisades avaldatakse kõik Prantsusmaal ekspeditsioonidest säilinud allikmaterjalid, mis kajastavad nii setode kui ka Petserimaa venelaste kultuuri 1930. aastate lõpul. Erilist märkimist väärivad kaks Zurovi aruannet: ülevaade Setomaal tehtud välitöödest ja nende taustast ning Setomaa looduslikest pühapaikadest.
Raamat on valminud ulatuslikus rahvusvahelises koostöös, kus Seto instituudil oli au olla üks neljast partnerist Tartu ülikooli, Venemaa etnograafiamuuseumi ja Pariisis asuva Inimese muuseumi kõrval.

Raamatut saab esitlustelt ja Seto instituudist osta hinnaga 20 EUR.

 

20 aastaka Seto kuningriike: kuningriigipäevade fotoalbum

Seto kirävara sarja 12. raamat. 394 lk.  Hind: 15.- Koostanud Laurits Leima, seto keelde tõlkinud Paul Hagu. Toimetanud Paul Hagu ja Helen Külvik. Seto kuningriik on Setomaa iga-aastane tippsündmus juba enam kui kakskümmend aastat. 1994. aastal alguse saanud traditsioon koondab setosid üle Setomaa, üle Eesti ja üle maailma ning on aastatega kujunenud ka võimsaks turismimagnetiks, meelitades viimastel aastatel enam kui 7000 huvilist. Raamatusse on koondatud mälestused esimese kahekümne aasta Seto kuningriigist (aastaist 1994–2013). See on eelkõige fotoalbum, kus arvukate piltnike silme läbi antakse ülevaade kuningriigi päeval toimuvast: söögi- ja joogimeistrite selgitamisest, lauljatest ja tantsijatest, Setomaa ülemsootska ehk kuninga asemiku valimistest, sõjaväeparaadist ning mitte vähemtähtsana kuningriigis käinud inimestest, kes on iga kuningriigipäeva muutnud omanäoliseks. Albumi enam kui 500 pilti toovad meieni need hetked, mida kuningriigis osalenud inimesed on pidanud oluliseks üles pildistada. Üksiti annavad need fotod võimaluse jälgida, kuidas kuningriigi päev on muutunud ja arenenud nii sisult kui ka vormilt, kuidas on muutunud inimesed, kasvanud põlvkonnad ning näiteks kuidas on muutunud rahvariiete kandmine. See on pilguheit seto rahva ajalukku 20 aasta jooksul. Nele Reimanni arvamus raamatust “Setomaa” lehe jaanuarinumbris: Kuningriik om eiski ku määnegi Setomaa ilosa elo mutel