Seto keele teejuht

  • Version
  • Laadi alla 29
  • File Size 884.92 KB
  • File Count 1
  • Create Date 08/09/2021
  • Last Updated 08/09/2021

Seto keele teejuht

"Seto keele teejuht" koosneb kahest osast: ülevaade seto keele grammatikast ning eelkõige kooliõpilaste jaoks tehtud eesti-seto koolisõnastikust.

Seto keele teejuht: Paul Hagu, Karl Pajusalu
Seto koolisõnastik: Nele Reimann, Ilme Hoidmets, Eevi Kambrimäe, Piret Ziugand
Sõnastiku toimetajad: Silvi Palm, Ahto Raudoja, Karl Pajusalu, Paul Hagu
Kujundaja: Priit Lööper
Väljaandja: SA Seto Instituut, Pikk 29, Värska, Võrumaa
www.setoinstituut.ee, info@setoinstituut.ee
© Seto Instituut ja autorid, 2021
ISBN 978-9916-9671-1-9

 

See väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga.  Väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Seto Instituut ning see ei pea kuidagi kajastama selle programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Raamatu väljaandmist toetas Eesti-Vene piiriülese koostöö projekt ER52 Heritage Teaching. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu