Konverents “Seto Instituut 10”

2010. aastal asutatud SA Seto Instituut tähistab 6. novembril 2020 oma esimest suurt juubelit konverentsiga, kuhu on oodatud kõik huvilised ja koostööpartnerid.

KONVERENTS Setomaa kultuurikeskuses (Värska, Pikk 12)

9.30-10.00 Kogunemine

10.00 Tervitussõnad Seto Instituudi nõukogu esimehelt Heiki Valgult

10.10 Ahto Raudoja: Ülevaade Seto Instituudi 10 aasta tegevusest

10.30 Elvi Nassar: Luhamaa kandi kirbidsätüüstusõ’

11.00 Arvis Kiristaja: Kelle pandud on Setomaa külanimed?

11.30 Heiki Valk, Ahto Raudoja: Setomaa (pühhist) lättist

12.00 Kohvipaus

12.30 Valts Ernštreits: Läti Ülikooli Liivi instituudi kaks aastat

13.00 Tiia Puustusmaa: 21. sajandi Setomaa pühäsenulkades leiduvate ikoonide ikonograafia

13.30 Eva Saar: Seto uma’ sõna’ “Seto eripäraste sõnade sõnaraamatus”

14-15.30 LÕUNAPAUS. Lõuna Seto tsäimajas (Pikk 56)

15.30-17.30 SEMINAR-ARUTELU “Setomaa uurimine ja teadlaskonna järelkasv” Reegi majas (Pikk 29).

Alternatiivina seminarile on huvilistel võimalik osaleda ekskursioonil Värska talumuuseumi varahoidlasse koos Tiiu Kunstiga.

18.00 PIDULIK OSA Reegi majas: tervitused, tänusõnad, suupisted, pidu ansambliga Väliharf

19.00 Paul Haavaoksa luulekogu “Palumaad ja rannahääled” esitlus Reegi majas

Pidu jätkub

Kogu üritus on osalejatele tasuta. Palume kindlasti ette registreerida ja oma osalemisest teada anda: https://forms.gle/r3GH7sbHnygngjXw9.

Lisainfo: info@setoinstituut.ee, 5294033