Nõukogu

Seto Instituudi nõukogul on 6 liiget. Nõukogusse kuuluvad 2 Setomaa valla esindajat, kelle nimetab Setomaa valla vallavalitsus, 1 Kultuuriministeeriumi esindaja, kelle nimetab Kultuuriminister,  ja 3 MTÜ Setomaa Teadusnõukogu esindajat.

Nõukogu liikmed:

Heiki Valk, MTÜ Setomaa Teadusnõukogu esindaja, nõukogu esimees

Rein Järvelill, MTÜ Setomaa Teadusnõukogu esindaja

Mart Külvik, MTÜ Setomaa Teadusnõukogu esindaja

Eino Pedanik, Kultuuriministeeriumi esindaja