2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi  parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema seto teemadega.

Sihtasutuse Seto Instituudi üliõpilastööde preemia statuut

  1. SA Seto Instituudi üliõpilaste preemiad antakse parimate seto-teemaliste üliõpilastööde (bakalaureuse- ja magistritööde) autoritele. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema seto teemadega, et toetada ja luua seto teadlaste järelkasvu.
  2. Tööde esitamise tähtaeg on iga aasta 1. juuli.
  3. Preemiale võib esitada kolmel viimasel aastal kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist.
  4. Preemiakonkursi žüriisse kuuluvad kõik SA Seto Instituudi nõukogu liikmed, vajadusel küsitakse eksperthinnangut nõukogu-välistelt asjatundjatelt.
  5. Mõlemas kategoorias on võidutööde autoritele ette nähtud rahaline preemia. Preemia rahaline osa kantakse üliõpilastöö autori arveldusarvele oktoobrikuu jooksul. Instituudil on õigus välja anda ka mitterahalisi preemiaid.
  6. SA Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja magistritööd välja Seto Kuningriigipäeval, mis toimub iga aasta esimesel augustikuu laupäeval.

Aastail 2015-2021 on konkursile saadetud 28 tööd: 17 bakalaureuse- või sellega võrdsustatud lõputööd, 8 magistritööd ja 3 gümnaasiumi uurimistööd.