Üliõpilastööde preemiakonkursi uus tähtaeg on 13. juuli

Seoses keerulise kevadega, esialgu väljakuulutatud tähtaja sattumisega jaaninädalale ja kuumalainesse ning Seto Kuningriigipäeva lükkumisega septembrisse lükkame üliõpilastööde preemiakonkursi tööde esitamise tähtaja edasi 13. juulile. 

Esmaspäevaks, 13. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2018‒2020 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. SA Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja magistritööd välja 5. septembril 2020 toimuval Seto Kuningriigipäeval Kolossovas. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

2019. aastal võitis konkursi peapreemia Tobias Weberi Saksamaal kirjutatud ingliskeelne bakalaureusetöö “Kraasna – The state of documentation and description of an extinct South Estonian dialect” (“Kraasna murre – väljasurnud lõuna-eesti keele murde dokumenteerimise ja kirjelduse seis”). Tobias Weber on Kraasna murde kohta koostanud sisuka ingliskeelse kodulehekülje, mis asub aadressil https://kraasna.wordpress.com/.

2020. aastal toimub preemiakonkurss 6. korda.

Failid võib saata pdf-na või lingina (nt DSpace vms) aadressil info@setoinstituut.ee

Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033
info@setoinstituut.ee