Üliõpilastööde preemiakonkurss 2021

SA Seto Instituut kuulutab välja 2021. a preemiakonkursi parimate setoteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks. Tööde saatmise tähtaeg on 21.06.2021 ning tööd palume saata digikujul või lingina aadressil info@setoinstituut.ee.

Uuendusena ootame sel aastal konkursile ka seminaritöid!

Pange tähele, et konkursile laekuvad tööd EI PEA olema kaitstud 2021. aastal ega 2020/21. õppeaastal, vaid konkursile ootame viimase kolme aasta (2019-2021) jooksul kaitstud töid. See annab võimaluse oma töö konkursile esitada ka neil, kes näiteks eelmisel aastal ei olnud konkursist kuulnud. Kasutage seda võimalust!

Noore teadlaskonna arendamine on üks Seto Instituudi põhieesmärke ja üliõpilastele toe pakkumine meie üks prioriteetseid tegevusi. Siit üleskutse kõigile tudengitele ja juhendajatele: kui tudeng otsib Setomaaga seotud uurimisteemat, aga täpselt ei tea, mida uurida, või mis on uurimata, siis võtke meiega kindlasti ühendust (info@setoinstituut.ee)! Meil on hea ülevaade juba kaitstud üliõpilastöödest, seega saame anda viiteid varasematele töödele, millest tudeng saab omakorda õppida, samuti saame välja pakkuda uurimisteemasid ja valdkondi. Samuti on meil hea ülevaade setoainelisest kirjandusest alates suurtest kogumikest kuni üksikartikliteni. Töö juhendaja ei pea olema seto teaduste spetsialist – saame omalt poolt vajadusel kaasjuhendada või leida kaasjuhendaja tudengile sobivast ülikoolist. Ka ei pea üliõpilasel olema eelnevaid teadmisi Setomaast ega seto juured – peamine on tahe uurida ja analüüsida seda põnevat piirkonda. Võimalused on lõputud, edasised uurimisvõimalused head ja tööpõld lai, kuna seto teadlastest on suur puudus.

Uuendusena ootame konkursile ka seminaritöid. Kuna konkurss pole viimastel aastatel olnud kuigi tihe, saame seminaritööd konkursi arvestusse võtta, neil on samuti rahalise preemia võimalus. Seminaritööde teemavaliku, juhendajate, kirjanduse jm toe osas saame samuti omalt poolt aidata, võtke kindlasti ühendust.

2020. aasta preemiakonkursi peaauhinna, sh rahalise preemia pälvis Joonatan Lepik, kes esitas konkursile 2020. a Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö osakonnas kaitstud loov-praktilise lõputöö “Tsässona kavandamine ja ehitamine Kikkasepa tallu”. Loe konkursitulemustest lähemalt SIIT.

2021. aastal toimub konkurss seitsmendat korda. 2015. aasta jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

Preemiakonkurssi toetab Rahvakultuuri Keskus Setomaa pärimuskultuuri toetamise programmi kaudu.