Uudised

1. oktoobril 2016. a toimus Obinitsas juubelikonverents “Mul viil sõna’ sõõrunõsõ’… Hao Paali 70”

Osmo Pekonen „Peko ja Beowulf“
Heiki Valk „Jumala lahkumine: järelpudemeid Peko kohta, peamiselt 1990. aastatest“
Olga Kalinina „О предварительных результатах исследования церковной жизни населения Печорского района во вт. пол. ХХ в“ („Petseri rajooni inemisi 20. saandi tõõsõ poolõ keriguelu uurimisõ esialgsist tulõmuisist“)
Terry Gunnell „The role of performance studies in folkloristics“ („Õgasagamatsi esitüisi uurmisõst“ )
Ülo Valk „Hao Paali ku tiidüsmiis“
Sulev Iva, Karl Pajusalu „Hao Paali – seto keele vedosnik“
Aare Hõrn „Hao Paali – Setoma iist iloh, tüüh ja võitlusõh“
Janika Oras „Seto vana helülaat täämbätsel pääväl – rakõndusetnomusikoloogi puult kaieh“
Madis Arukask „Mütoloogilisõ regilaulu „Lemmeleht“ usundilis-kombõstigulisõst tagapõh´ast“
Juubõlikogomigu tutvustus, sõnavõtu’, iloõdak
Konverentsi toetasõ’ Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus (Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018), Tarto Ülikuul.
Konverentsi kõrraldasõ’ Seto Instituut ja Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskus: Ahto Raudoja, raudahto@gmail.com; Eva Saar, eva.saar@ut.ee