Üliõpilastööd, Uudised

2021. aasta üliõpilastööde võitjad

2021. aasta Seto Instituudi üliõpilastööde peapreemia pälvis Lüüli Kiik. Tema magistritöö “Naise peavöö algupärane punumistehnika ja tänapäevased valmistusviisid”, mis valmis TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekaval, on allalaetav siit: https://dspace.ut.ee/handle/10062/72316

Seto Instituudi nõukogu liikmetest koosnev žürii tõi Lüüli Kiige töö puhul välja, et magistritöö on väga põhjalik, süvitsi minev, metoodiliselt läbimõeldud, süsteemne ning tugeva ja originaalse praktilise osaga: töös välja pakutud uus tehnika seto naise peavöö punumiseks – kasutades jaapani punumisraami takadai – on autoril ise läbi proovitud. Töö tugineb korralikele allikatele ning järeldused on hästi argumenteeritud.

PALJU ÕNNE!

 
Bakalaureusetööde seast märgiti parimaks Robert Parkeri töö “Suvelaager Eesti Kaitseväe väljaõppesüsteemis enne 1940. aastat II diviisi Põhja- ja Lõunalaagri näiteks”. Robert Parker lõpetas Kaitseväe Akadeemia. Žürii hinnangul paistab silma põhjalik ja asjatundlik töö erineva allikmaterjaliga, sh originaalallikad arhiivis. See on uus tõsine, püsiväärtusega uurimus, mida iseloomustavad süsteemikindel ja temaatiliselt fokuseeritud käsitlus.
Tuult tiibadesse ja palju õnne!
 
Sel aastal hindasime esmakordselt ka 11. klassi uurimistöid. Parimaks osutus Tallinna Reaalkooli õpilase Hanna Maria Vinkeli uurimistöö “Seto kultuur ja eluolu 1950. aastatest tänapäevani autori suguvõsa näitel”. Selise küla juurtega Hanna Maria uurimistöö annab tunnistus nii kultuurist linnalapse sisulisest huvist oma pere juurte vastu oma pere ja sugulaste mälestuste kaudu kui ka terviku tunnetamisest selle läbi. Žürii hinnangul ka sõnastuslikult küps töö, mille omaette väärtus on originaaluurimus oma suguvõsast.
 
Kes soovib Lüüli Kiige, Robert Parkeri, Hanna Maria Vinkeli ja teiste konkursile laekunud töödega tutvuda, siis need on väljatrükituna olemas Värska külastuskeskuse – Reegi maja raamatukogus.

Kokku laekus 2021. a konkursile 3 magistritööd, 1 bakalaureusetööd ja 2 gümnaasiumi uurimistööd.