Siseriiklikud projektid, Üliõpilastööd, Uudised

2022. a (üli)õpilastööde preemiakonkursi võitjad

Gümnaasiumi lõputööde konkursi võitja Marili Kiisk XIX Kuningriik kuningriigipäeval. Foto: Harri A. Sundell

2022. aasta preemiakonkursile laekunud tööd olid omades klassides väga tasavägised. Žürii otsustas seekord jätta peapreemia välja andamata, sest võrdse tugevusega paistsid silma iga taseme tugevamad tööd.

Magistritöid laekus seekord vaid üks, ja seega kuulutati selles grupis parimaks Kadri Lauri Uppsala ülikoolis kaitstud töö “Identity and Heritage on a Changing Border. The Estonian Seto Case”. Töö tegemise käigus tegi Kadri Setomaal mitmeid intervjuusid. Teda huvitas eelkõige piir/kontrolljoon ja selle teemaga seotud identiteet. Žürii arvates võiks uurijad selle teemaga märkimisväärselt rohkem tegeleda.

Kahest konkursile esitatud bakalaureusetööst valiti kindlaks võitjaks Janek Vaabi Tartu Ülikoolis kaitstud lõputöö “Lõunaeesti kõrisulghäälik”. Komisjon tõi tema töö puhul välja järgmist: Põhjalik keele aspekti uurimus, mis vaatleb tervikuna Lõuna-Eesti keeleruumi, võro ja seto keele sarnaseid ja erinevaid aspekte seoses kõrisulghääliku kasutamisega keeles. Kindlasti oluline materjal keele teadlikkuse seisukohalt. Töö on küll peamiselt teoreetiline, aga põhjalik ja hästi läbi mõeldud/kirjutatud.

Kõige kindlamalt tõi žürii Setomaa kontekstis esile Marili Kiisa gümnaasiumi (Väike-Maarja gümnaasium) uurimistöö “Nikolai Jallai – minu uhke häälega seto vanavanisa”. Žürii tagasiside: Teemat on põhjalikult käsitletud ja küsitlused on omal kohal. Gümnaasiumi uurimistöös on kultuuriline, sh praktiline uurimistöö perekonnaga seotud isiku kaudu väga tervitatav. Annab motivatsiooni ja hea praktilise kogemuse uurimistöö koostamisprotsessi õppimiseks ja kogemiseks läbi isiklike seoste. Antud töö on väga ladusalt ja kaasahaaravalt kirjutatud. On viidud läbi intervjuud – kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodi. Töö mõjub tervikuna ja vastavana eale ja kogemusele (11. klass). Kokku laekus konkursile 3 gümnaasiumi uurimistööd.

Auhinnad jagati võitjatele XXIX Seto Kuningriigipäeval Luhamaal 6. augustil 2022. aastal.