Siseriiklikud projektid, Uudised

7. oktoober 2023 Verskah: Eesti põlitsidõ kiili konvõrents

Eesti põlitsidõ kiili konvõrents: kohes mi lää?

7. oktoobri 2023 Verskah, Setomaa kultuurikeskusõh

Pääväkava

Päivä vidä iist Järvelilli Rein

10.00 Tuldas kokko, juvvas kohvi

10.15 Alostus: Raudoja Ahto, Seto Instituut

10.30 Tervtüse’: Leima Evelin (Setomaa ülembsootska), Jaco du Toit (UNESCO Kommunikatsiooni- ja informatsioonisektori ülditsõ tiidmisõ kättesaamisõ osakonna juhataja – põliskiili aastakümne tehnilisõ kõrraldusõ juht), Kuldar Leis (Tartu 2024).

10.50 Järvelilli Rein: Põliskiili aastagakümme: midä om katõ aastagaga tett?

11.00 Pargi Indrek (Indiana ülikuul): Keele turgutamisest: kas hääbuvatel keeltel on lootust?

11.45 Browni Kara (Lõunõ-Carolina ülikuul): „Daylighting” for Language-Program Development: Kindergarten teachers’ Võro skills & Võro Language Nest Programs (pandas eesti kiräkeelde ümbre)

12.30 Lõõnah

13.20 Lühko’ ettekandõ’:

Seto: Leima Evelin “Seto kiil jääs eläma”

Võro: Kuuba Rainer „Midä Võrokõisi I Kongress otsust võro keele kotsilõ ja miä tuust om saanu” 

Mulgi: Ilvese Kristi „Mulgi kiil täembe ja ommen”

Kihnu: Mätase Mare “Kihnu kiele riäkmisõst”

Kodavere: Västriku Ergo-Hart “Kodavere kiil eelä ja tänä”

Kuussalu rannakiel: Velströmi Ene „Kieletoimiduksed Pohja-rannass”

Sörvemaa: Tammeougu Mari “Sent surmale völga. Sörve keel täna”

14.50 Kiho Toomas (Eesti keelenõukogu): “Eesti keelenõukogu ja lõunaeesti keel”

15.15 Pakutas kohvi

15.45 Ütehkuuh arotaminõ

17 Lõpõtus

Kõik om kotusõpääl ilma rahalda’.

Kirjapandminõ: https://forms.gle/myJV5SRwCBbYeXq68, kuni 6. oktoobri lõõnani.

Loe mano: https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/muu-maailma-kogemus-rikastab-eesti-poliskeelte-konverentsi

NB! Konvõrentsi saa kaia’ ka YouTube’is ülekandõna: https://www.youtube.com/watch?v=0oHSHkiQGls.

Kõrraldaja’:

Seto Instituut ja Tarto Ülikooli eetikakeskus Euruupa Kultuuripääliin Tarto 2024 pääprogrammi projektiga Tarto Maailmaülikuul.

Konvõrentsi kõrraldas Seto Instituut, tuuperäst om tiidä andmine seto keeleh. Konvõrentsil kõnõldas kõigih Eesti põlitsih keelih.