Maailma ainus setokeelne ajaleht.

AJALEHE TELLIMINE
Ajalehe tellimist korraldab Seto instituut. Leht ilmub 1 kord kuus, aastane tellimus maksab 18 eurot. Lehte saab tellida ka lühemaks perioodiks.

 

Tellimiseks kirjuta info@setoinstituut.ee või helista tel 5294033

Toimetaja: Ülle Kauksi, tel 56569079
Keel: Õie Sarv, Silvi Palm
Makett ja küljendus: Priit Lööper
Kolleegium: Külviku Helen, Kauksi Ülle, Laaneotsa Annela, Matvei Arvi, Sarvõ Õiõ, Leima Aarne, Kruusamäe Meelike, Jüriöö Vello, Järvelilli Rein, Leima Evelin, Mustimetsa Indrek

Väljaandja Setomaa Liit
Lehe ilmumist toetab Setomaa kultuuriprogramm

KIRJUTA: Setomaa leht, Obinitsa 65301, Võru maakond või kauksiylle@gmail.com

Setomaa lehe vahel ilmub eestikeelne valla uudiste leht Vahtsõt Vallah.  
Toimetaja Rein Järvelill, tel 504 6423, e-post: rein.jarvelill@setomaa.ee