Uudised

Algab uus projekt “Heritage Teaching”

30. jaanuaril sõlmiti Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist rahastatava projekti “Heritage Teaching” partnerlusleping. Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Liit, SA Seto Instituut, Petseri rajooni administratsioon ning Petseri rajoonis tegutsev Seto Etnokultuuri Ühing.

Projekti “Improving cooperation between local authorities, schools and NGO’s in teaching and promotion of local cultural heritage to children and youngsters in historical Setomaa area – Heritage Teaching” (ER52) eesmärk on arendada traditsioonide, tavade ja keelte tutvustamist ajaloolise Setomaa koolides, et säilitada ja edendada kohalikku kultuurilist ja ajaloolist pärandit.