Rubriik: Raamatud

Ilmus Paul Haavaoksa luulekogumik “Palumaad ja rannahääled”

„Mind rahuldab
mu metsapõue kaja
ja seda ma kuulan läbi eluea.“
Paul Haavaoks „Külvikuu“

Oma kodukandi esiluuletaja Paul Haavaoksa (1924–1983) loodud Setomaa looduspiltides on midagi, mis on justkui ammugi nähtud, kuid aja jooksul unustuse hõlma kadunud … Võib leida mälukillu lapsepõlvest pärit metsalõhnadest, mida enam pole kaua aega tundnud. Luuletaja sõnad panevad mõtlema hääbuvale, mida siiski saab elus hoida, kui vaid tahta. Tema luulet lugedes on kuulda tasaseid samme krabiseval samblal, männiokste sahinat, Peipsi lainete müha ja rannahääli. Samas toovad nukrust taluakende tuhmuvad silmad, aga ometi jääb lõpuks kõlama see ilus mõte „kõrvuti käivad nad – ootus ja lootus“.

Niimoodi on kirjas värske, 2020. a novembri algul ilmunud Paul Haavaoksa luule koguteose “Palumaad ja rannahääled” tagakaanel. Koostajad Ilme Hoidmets ja Nele Reimann on ühtede kaante vahele valinud Värska tuntuima luuletaja loomingu paremiku, mis on varem ilmunud üheksas valikkogus. Koostajad saavad ka ise raamatu lõpus sõna ning mõlemad resümeed – Ilme Hoidmetsa kokkuvõte Haavaoksa elust ja Nele Reimanni ülevaade poeedi loomingust – aitavad meil luuletaja elu ja loomingut paremini ja sügavamalt mõista.

Nele Reimann kirjutab:

Ajastu laulikuna kirjutas ta valdavalt eesti keeles, aga emakeeleks oli tal loomulikult seto keel. Kahju, et võrdluses ametliku kirjakeelega on tema kogudes setokeelseid luuletusi vähevõitu, aga sedavõrd mõjuvamalt need lugemisel kõlavad. See ei ole ainult elav igapäevakeel, vaid uma keele toel luuakse pilte kodunurga kohtadest ja inimestest koos nende omalaadse talupoegliku elufilosoofiaga.

Reimann lõpetab ülevaate nõnda:

Haavaoks tõstab Setomaa koduarmastuse ja tänumeele toel kõrgemale, kui ehk keegi enne ja pärast teda on seda suutnud, pöördudes uma maa poole järgmiste sõnadega: „… mu sinisiiboline, samblõrohiline, muamurrõline, süvämõttõline, oigõoimuline, säbrohhiusõline, mõromõttõline, mar´ameeleline, sirgõsäläline, saajahimoline, selgesilmäline, ohootsaline Setomaa. Mu mõrsjamõõduline Setomaa!“

336-leheküljelist luulekogu kaunistavad ja suisa ehivad noore Lõuna-Eesti kunstniku Yyhely Hälvini spetsiaalselt selle raamatu tarbeks valminud mõjusad akvarellid. Kogumiku kujundas Priit Lööper ja andis välja Seto Instituut

Paul Haavoksa kohta on ERR-i arhiivis säilinud mitmeid lindistusi. Üks huvitavamaid pärineb aastast 1978, kui Haavaoks esitab saatesarjas “Muusikaline tund” oma setokeelse luuletuse “Vanale varele”. Aastal 1983 kõlas aga eetris Paul Haavaoksa mälestussaade, mida juhtis Helju Jüssi. Pooletunnises saates said sõna Henn-Kaarel Hellat, Paul Lehestik ja Heino Väli, Haavaoksa luulet luges Einar Kraut.

Luulekogu “Palumaad ja rannahääled” on müügil Seto Kaubamajas ning Eesti suuremates raamatupoodides. Raamatut võib küsida ka Setomaa Turismi kontorist (Pikk 12, Värska), Värska talumuuseumist (Pikk 56, Värska) ja Reegi majast (Pikk 29, Värskas).

Luuleraamatut esitleti 6. novembril Värskas Reegi majas Seto Instituudi 10. sünnipäeva konverentsi raames. Allpool on mõned pildid esitluselt. Fotod: Toomas Tuul

Seto kirävara

IMG_7323 copy Sarja hind 39,00

Seto kirävara sarja raamatutel on uued, tõesti head hinnad. Kõik väikseformaadilised raamatud maksavad alates 21. maist 3.-, suureformaadilised 5.- eurot. Erandiks on Kuningriigipäevade album, mille hind sulas 10 eurole. Kogu sari on saadaval uue hinnaga 39 eurot! Et raamatuid on 13, teeb see ühe raamatu hinnaks vaid 3 eurot…

Kõiki sarja raamatuid enam väga palju pole, seega kui vähegi huvi on, tasub hankida terve sari, sest sarja tervikuna ei pruugi varsti enam kätte saada. Tegemist on maailma ainsa setokeelse raamatusarjaga.

Seto kirävara sarjas on ilmunud:

 • Mi’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium Matvei, Marki, Luka ni Joanni kirotõt. 2013
 • Vabarna Anne Peko suurilõ ja väiksile lukõ’. Vabarna Anne laulu perrä ümbre pandnu Kalkuni Andreas. 2013
 • Pühä päiv. Merca luuekogu. 2013
 • Seto- ja võrokeeline laulik: üteh mulgi- ja tartokeelitside laulaga. 2013
 • Töganitsa Höödö, Alatarõ Hipo ja tõsõ’: Hermann Julius Schmalzi juttõ. 2013
 • Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga välläannõq. 2013
 • Tõnisoni Manni elo ja timä laulu’. 2013
 • Seto naisi elolaulu’. Antoloogia. Kokku säädnu’ Andreas Kalkun ja Vahur Aabrams. 2014
 • Feodor Vanahunt. Ilosa’ ja pogana’ jutu’. 2015
 • 20 aastaka Seto kuningriike sõnolisi laulu’. Kokko kogonu’ ja joonõpääle säädnü’ Sarvõ Õiõ. 2015.
 • 20 aastakka Seto kuningriike. Seto Kuningriigipäevade fotoalbum. 2016
 • Kodotuli valgusõh. Lugõmik kõõle perrele. Kokko säädnü Palmi Silvi. 2017

Setomaa tsässonad

Hind 30,00
Ilmunud 2011
Eesti keeles, kõvakaaneline, 577 lk
ISBN: 9789949916405

Kõigi tänaseni säilinud või teadaolevate Setomaa õigeusu kabelite ehk tsässonate kataloog. Sisaldab ka nelja teemakohast artiklit (autorid Mare Piho, Heiki Valk, Sakarias Leppik, Taavi Pae). Raamat on rohkelt illustreeritud, vahel on tsässonate kaart.

Koostasid Ahto Raudoja ja Tapio Mäkeläinen.

Leeloantoloogia II. Lüürika 1

Hind 3,00
Ilmunud 2012
Eesti keeles, pehmekaaneline, 270 lk
ISBN: 9789985404201

Setu rahvalaulude tekstipublikatsioon “Leeloantoloogia II. Lüürika 1” on jätk 2004. aastal trükis ilmunud kogumikule “Leeloantoloogia I. Lüroeepika”. Laulude tekstid on väljaandesse koondatud temaatiliste rühmade kaupa. Kokku on antoloogias esindatud 205 laulutüüpi 332 lauluteisendiga, mis on rühmitatud 12 teemablokki, hõlmates valdkondi nagu loodus, erinevad elualad ja ametid, pühad ja kalendritähtpäevad, sotsiaalsed suhted ja ühiskonnakorraldus. Antoloogia koostas ja toimetas TÜ eesti rahvaluule emeriitdotsent Paul Hagu.

Saatse muuseum (Setumaa muuseumid 1)

Hind: 3,00
llmunud 2005
ISBN: 17362814

SA Setu Kultuuri Fondi ja MTÜ Arheoloogiakeskuse ühisväljaanne “Saatse muuseum” on esimene Setumaa muuseume lähemalt tutvustavas sarjas. Kogumiku sissejuhatavas artiklis iseloomustab etnoloog Mare Piho lühidalt Setumaa muuseume. Raamatus käsitletakse samuti Saatse muuseumi tööpiirkonna varasemat ajalugu muinasajast tänapäevani (Arvis Kiristaja), Saatse muuseumi asutamislugu ja käekäiku rajamisest kaasajani (Renaldo ja Natalja Veeber) ning antakse ülevaade olulisematest seal säilitatavatest etnograafilistest ja kultuuriloolistest esemetest (Mare Piho).

Seto aabits

Hind: 12,00
Ilmunud 2011
Eesti keeles, kõvakaaneline, 52 lk
ISBN: 9789949300372

Kaunite piltidega kõvakaaneline setokeelne aabits. Koostanud ja tekstid kirjutanud Aare Hõrn, Kauksi Ülle, Terje Lillmaa, Nele Reiman ja Evar Riitsaar. Pildid joonistas seto päritolu kunstnik Toomas Kuusing.