Rubriik: Uudised

Seto Instituudiga allikaid puhastama

Seto Instituudil on juba sel aastal plaanis koondada kokku info Setomaa allikatest ning nii mõnedki rikutud allikad taastada. Ootame kõiki, kes tahavad tööle käed külge lüüa, juba 2.-3. juulil puhastustöödele Tuplova, Ermakova ja Võmmorski allikate juurde. Tööd viiakse läbi koostöös Tartu ülikooli arheoloogidega.

Seni on Setomaa allikatega on väga vähe tegeletud: andmed on koondamata, allikaid pole süstemaatiliselt kaardistatud ega fotografeeritud. Põgusalt on allikaid puudutatud trükisõnas. Näiteks märgivad H. Valk ja L. Grusina oma artiklis “Setomaa pühad allikad ja veekogud” (raamatus “Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937-1938)”), et Setomaal ulatub kultuslike allikate arv 41-ni. Eri aegadel on talletatud pärimuslikke jutte, mis on koondamata ja asukohad maastikul lokaliseerimata.

Varasematel aegadel on allikad olnud pidevas kasutuses, kuid aja jooksul on paljud neist vajunud unustusehõlma. Allikate ümbrused on võsastunud, mitmed aga lausa kuivanud, nt. Simaski küla püha läte, Ermakova silmaläte jt. Mitmed allikad on võimalik puhastööde käigus taastada. Korras allikad, kust on võimalik ammutada puhast joogivett, on riigile kaitsestrateegilise tähtsusega, eriti piirialadel ja kriisisituatsioonides (nt 2019. a sügistormiga seotud kriis). Setomaal on praegugi neid külasid ja talusid, kus kohalikud elanikud regulaarselt allikatest joogivett toovad, sest nõukogude-aegsed maaparandustööd on paljudes piirkondades põhjaveetaset alandanud ja salvkaevudest vett kätte ei saa. Sellised talud sõltuvad igapäevaselt allikatest saadavast puhtast joogiveest.

2.-3. juuli töödel osalemiseks palume võtta ühendust Ahto Raudojaga (tel 518 2411), et leppida kokku tööplaan ja -graafik ning täpsed kohtumiskohad ja saada infot vajaliku varustuse kohta.

 

Eesti- ja ingliskeelsed reisijuhid müügil Seto Kaubamajas

Meie hea partneri Seto Kaubamaja riiulile on müüki ilmunud kaks värsket Seto Instituudi trükist: eesti- ja ingliskeelne Setomaa reisijuht. Taskuformaadis reisijuhi saab mugavalt reisile kaasa võtta. See on eelkõige kerge lugemine neile, kes Setomaaga alles esimest tutvust teevad, ent üht-teist põnevat leiab reisijuhist kindlasti ka juba hea Setomaa tundja. Reisijuht sobib hästi neile, kes soovivad Setomaal omal käel ringi käia, kuna raamatu põhiosa keskendub Setomaa peamisele turismimarsruudile, Seto Külävüüle. Oleme reisijuhis Külävüüd mõtteliselt pikendanud ka Petseri-tagustele aladele, seega ei piirdu selle raamatu Setomaa ainult tänapäevase Setomaa vallaga Eesti Vabariigi territooriumil.

Rikkalike värvifotodega reisijuht teeb ülevaate ka Setomaa kultuurikalendri tähtsamatest sündmustest, sh olulisematest kiriku- ja rahavkalendripühadest. Lisatud on nimistu söögi- ja majutuskohtadest ning väike seto-eesti sõnastik.

Mõlemat raamatut saab lisaks Seto Kaubamajale soetada ka Setomaa muuseumidest.

Seto kaubamaja raamatute osakonda pääsed SIIT.

Üliõpilastööde konkurss 2020

SA Seto Instituut kuulutab välja 2020. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.

Konkurss toimub juba kuuendat korda. 2015. aasta jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

Seto Instituudil on uuendatud põhikiri

2020. aasta kevadel 10-aastaseks saaval Seto Instituudil valmis värske, uuendatud põhikiri. Põhikirja uuendamise vajadus tulenes varasemast ebamäärasest liikmete korra määramisest ja mõningatest nõuetest seadusandluses, samuti vajadusest oma tegevussuundi täpsemalt määratleda.

Uuendatud põhikirjaga saab tutvuda siin.

Seto Instituudil valmis arengukava

2019. aasta kevadel algatas Seto Instituut arengukava koostamise. Arengukava koostamiseks toimud kolm avalikku koosolekut, kuhu olid kutsutud kõik võimalikud huvilised. Arengukava koostamist vedas eest Rein Järvelill, kõik olulised pani kirja Kaja Tullus. Arengukava aastateks 2020-2024 sisaldab ülevaadet hetkeolukorrast, sh SWOT-analüüsi, visiooni ja missiooni ning keskenudb peamistele arengusuundadele lähima 5 aasta jooksul.

Seto Instituudi nõukogu kiitis arengukava heaks 15. novembril 2019. a.

Õppekäik Uue-Saaluse veinitallu

31. oktoobril toimub koolituspäev koduveini valmistajatele, toidupakkujatele, kõikidele Setomaa turismiettevõtjatele.

EST-LAT programmi “UNESCO-projekti” raames korraldab Seto Instituut 31. oktoobril õppekäigu heade naabrite juurde Võromaal: läheme külla Uue-Saaluse veinitallu, kus pererahvas on kogu ihu ja hingega veinitegemise juures. Nad on pälvinud mitmeid auhindu, viimati nt 2019. a suvel Eesti talupidajate keskliidu tunnustuse kui parim alternatiivtalu. Uue-Saaluse pere pöörab ka pakendamisele suurt tähelepanu, nende veinid näevad imekenad välja!

Õppekäigul teeme tuuri talus, tutvume istanduste ja tootmisega ning muidugi maitseme veine. Tuuri lõpetab pidulik õhtusöök, mis valmib lõkkel!

Selleks, et saaks veine maitsta ja kõike kogeda ega peaks muretsema autorooli istumise pärast, oleme koolitusele minekuks tellinud bussi. Buss stardib kl 15 Värskast Setomaa kultuurikeskuse juurest, sõidab läbi Orava, Obinitsa ja Meremäe risti ning korjab sobivast kohast kõik soovijad peale. Kes soovib siiski oma autoga tulla, siis see võimalus on ka olemas: alustame Uue-Saalusel kl 16. Tagasi Värskas plaanime olla kl 20.

Koolitusele registreerimiseks kirjuta palun: info@setoinstituut.ee või helista 5294033. Kohtade arv on piiratud!

Rahvariideraamat nelja kultuuripiirkonna rahvariietest

UNESCO-projekti raames sai valmis raamat nelja projekti hõlmatud piirkonna – Kihnu, setode, suidide ja liivlaste – rahvariietest. Raamat ilmus identsel kujul kahes keeles, eesti ja läti keeles.

Seto rahvariietest annab raamatus ülevaate Elvi Nassar, Kihnu omadest Maie Aav. Iga piirkonna puhul on juttu rahvarõivaste traditsioonilistest kandmistavadest, kuid käistletakse ka rahvarõivaste kandmist tänapäeval. Trükise kujundas Irina Tammis.

Valminud on Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhid

UNESCO-turismi projekti raames on valminud esimesed raamatud, 16 erinevat raamatut korraga: Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhid, iga raamat neljas eri keeles. Kogu töö oli Seto Instituudi koordineerida. Setomaa reisijuht ilmus eesti-, läti-, inglise- ja venekeelsena.

reisijuhid16

Raamatud on põhiliselt on need mõeldud ajakirjanikele ja reisikorraldajatele jms, aga eesti- ja ingliskeelseid versioone Seto ja Kihnu reisijuhtidest saab tulevikus endale ka mõne euro eest soetada.