Raamatute tellimiseks kirjuta aadressil info@setoinstituut.ee või helista (+372) 56 273 889. Hindadele lisandub saatmiskulu; Tartu ja Värska piires saame raamatud kohale tuua tasuta.

Raamatute tellimiseks kirjuta aadressil info@setoinstituut.ee või helista (+372) 56 273 889. Hindadele lisandub saatmiskulu; Tartu ja Värska piires saame raamatud kohale tuua tasuta.

 

Seto kirävara sari – saada on veel üksikud komplektid!

Kogu sari on saadaval hinnaga 59 eurot! 

IMG_7323 copy

Kõiki sarja raamatuid enam väga palju pole, seega kui vähegi huvi on, tasub hankida terve sari, sest sarja tervikuna ei pruugi varsti enam kätte saada. Tegemist on maailma ainsa setokeelse raamatusarjaga.

Seto kirävara sarjas on ilmunud:

  • Mi’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium Matvei, Marki, Luka ni Joanni kirotõt. 2013
  • Vabarna Anne Peko suurilõ ja väiksile lukõ’. Vabarna Anne laulu perrä ümbre pandnu Kalkuni Andreas. 2013
  • Pühä päiv. Merca luuekogu. 2013
  • Seto- ja võrokeeline laulik: üteh mulgi- ja tartokeelitside laulaga. 2013
  • Töganitsa Höödö, Alatarõ Hipo ja tõsõ’: Hermann Julius Schmalzi juttõ. 2013
  • Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga välläannõq. 2013
  • Tõnisoni Manni elo ja timä laulu’. 2013
  • Seto naisi elolaulu’. Antoloogia. Kokku säädnu’ Andreas Kalkun ja Vahur Aabrams. 2014
  • Feodor Vanahunt. Ilosa’ ja pogana’ jutu’. 2015
  • 20 aastaka Seto kuningriike sõnolisi laulu’. Kokko kogonu’ ja joonõpääle säädnü’ Sarvõ Õiõ. 2015.
  • 20 aastakka Seto kuningriike. Seto Kuningriigipäevade fotoalbum. 2016
  • Kodotuli valgusõh. Lugõmik kõõle perrele. Kokko säädnü Palmi Silvi. 2017

UUS! “Ehe Setomaa” ja “Самобытная Сетомаа”
eesti_vene_pilt

Ilmunud 2018
Eesti keeles ja vene keeles, pehmekaaneline, 160 lk
Hind 5.-

Käepärases väikeses formaadis raamatud tutvustavad Setomaad sõnas ja pildi vahendusel eesti ja vene keeles. Tegu on 2014. a ilmunud populaarse ingliskeelse raamatu “Setomaa. Unique and genuine” eesti- ja venekeelsete versioonidega. Pildirohkes raamatus on juttu Setomaa ajaloost ja tänapäevast, keelest, leelost, rahvakalendrist, usuelust, arhitektuurist, toidust, rahvarõivastest ja loodusest. Raamatu eri peatükkide autorid on oma ala asjatundjad (nt Paul Hagu, Karl Pajusalu, Elvi Nassar, Andreas Kalkun jt). Trükises on 160 lk, sh üle 80 värvifoto.

Raamatud sobivad hästi kingituseks, kui ees on võõrsile minek ja soov Setomaad tutvustada, samuti kõigile Setomaa-huvilistele meil ja mujal.

Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde Leonid Zurov Setomaal (1937-1938)
Zurov
Ilmunud 2018
Eesti keeles, kõvakaaneline, 790 lk
Seto Instituudi toimetised 2
Hind 20.-

Aastatel 1937 ja 1938 toimusid Setomaal Inimese Muuseumi arheoloogilised ja etnoloogilised välitööd, mida tegid kaks vene emigranti – nende tööde algataja kirjanik Leonid Zurov ning Tartus elanud ja õppinud Boris Vilde.
Raamatus ja selle lisades avaldatakse kõik Prantsusmaal ekspeditsioonidest säilinud allikmaterjalid, mis kajastavad nii setode kui ka Petserimaa venelaste kultuuri 1930. aastate lõpul. Erilist märkimist väärivad kaks Zurovi aruannet – ülevaade Setomaal tehtud välitöödest ja nende taustast ning Setomaa looduslikest pühapaikadest.
Ekspeditsioonimaterjalidele lisanduvad saateartiklid Eesti, Venemaa ja Prantsusmaa teadlastelt Setomaa arheoloogia, etnoloogia, rahvausundi, keele ja kohanimede, samuti välitööde tagamaade kohta. Raamat, millest on samasisulised versioonid ka vene ja prantsuse keeles, on valminud Inimese Muuseumi, Tartu Ülikooli, Venemaa Etnograafiamuuseumi ja Seto Instituudi koostöös. Eri maade uurijate kohati erinevad, kuid üksteist täiendavad lähenemised aitavad paigutada Leonid Zurovi ja Boris Vilde kogutud materjalid tänapäevasesse laiemasse teaduslikku konteksti.

 

Kodotuli valgusõh
Lugõmik kõõle perrele
lugemik_kaasIlmunud 2017. a augustis
208 lk
Seto kirävara sarja 13. raamat
Koostanud ja toimetanud Silvi Palm
Hind: 7.- 5.-

Lugemiku pealkirjaga meenutame omaaegset setokeelset lugemikku, mille esimene osa kandis pealkirja “Seto lugemiku I jago”, teine aga “Kodotulõ”. Tänane lugemik on sündinud heast mõttest ja vajadusest setokeelse kirjasõna järele, aga eelkõige omaaegse lugemiku eeskujul, selle valgusel.
Raamatus on sellist materjali, mis pole trükisõna kaudu kuigi levinud või on ilmunud väga kaua aega tagasi, aga on ka täiesti uusi, seni avaldamata tekste, nt Seto Instituudi ja Setomaa ajalehe koostöös toimunud jutuvõistlusele saadetud tööd.

Raamatu koostaja ja toimetaja Silvi Palm alustab sissejuhatust nõnda:
“Śoo lugõmik om perämäne “Seto kirävara” saŕa raamat. Setokeelidse raamadusaŕa päämäne mõtõh om haŕota’ inemisi seto keeleh inämbä lugõma. Õt seto kiil püüsümä jääsi’, om meil vaia timmä kõnõlda’, om vaia lukõ’ ja om vaia ka kirota’.”

20 aastaka Seto kuningriike: kuningriigipäevade fotoalbum
album_kaas_veebi

20 aastaka Seto kuningriike
Ilmunud 2016 jaanuaris
395 lk
Seto kirävara sarja 12. raamat
Hind: 12.- 10.-

Koostanud Laurits Leima, seto keelde tõlkinud Paul Hagu. Toimetanud Paul Hagu ja Helen Külvik.

Seto kuningriik on Setomaa iga-aastane tippsündmus juba enam kui kakskümmend aastat. 1994. aastal alguse saanud traditsioon koondab setosid üle Setomaa, üle Eesti ja üle maailma ning on aastatega kujunenud ka võimsaks turismimagnetiks, meelitades viimastel aastatel enam kui 7000 huvilist.
Raamatusse on koondatud mälestused esimese kahekümne aasta Seto kuningriigist (aastaist 1994–2013). See on eelkõige fotoalbum, kus väga paljude eri pildistajate silme läbi antakse ülevaade kuningriigi päeval toimuvast: söögi- ja joogimeistrite selgitamisest, lauljatest ja tantsijatest, Setomaa ülemsootska ehk kuninga asemiku valimistest, sõjaväeparaadist ning mitte vähemtähtsana kuningriigis käinud inimestest, kes on iga kuningriigipäeva muutnud omanäoliseks.
Albumi enam kui 500 pilti toovad meieni need hetked, mida kuningriigis osalenud inimesed on pidanud oluliseks üles pildistada. Üksiti annavad need fotod võimaluse jälgida, kuidas kuningriigi päev on muutunud ja arenenud nii sisult kui ka vormilt, kuidas on muutunud inimesed, kasvanud põlvkonnad ning näiteks kuidas on muutunud rahvariiete kandmine. See on meeleolukas pilguheit seto rahva ja ühe uue, ent kestma jäänud traditsiooni ajalukku 20 aasta jooksul.

 

 UUS 2016! Setomaa 1. Loodus

setomaa_1_loodus_kaas

Setomaa koguteose 1. köide. Loodus.

Ilmunud 2016 Tallinas
Eesti keeles, kõvakaaneline, 544 lk.
Väljaandja: ERM 
Hind: 20.- 

Koostajad Mart Külvik, Katre Palo, Ivar Puura, peatoimetaja Mare Aun.

 

Arvis Kiristaja. Setomaa kohanimed

setomaa_kohanimed_kaasvaike1
Ilmunud 2013
Eesti keeles, kõvakaaneline, 247 lk
Seto Instituudi toimetised 1
Hind 7.- 5.-

Väljaande näol on tegemist esimese ülevaatliku teosega kogu Setomaa ehk Petserimaa toponüümikast. Raamatus on lisaks koostaja ja autori Arvis Kiristaja mahukale, mitmesajast märksõnast koosnevale nimeloendile ka Mariko Fasteri artikkel seto toponüümikast. Väljaande lõpus on kasutatud ja soovitava kirjanduse loetelu ning ülevaade piirkonna kaartitest alates 18. sajandi kolmandast veerandist kuni tänapäevani. Ilmus Seto Instituudi toimetiste sarja avaraamatuna. Toimetiste sarjas hakatakse avaldama teaduslikke ja populaarteaduslikke käsitlusi erinevatel Setomaaga seotud teemadel. Raamatu kujundas Julius Sommer.

 

 

Setomaa. Unique and genuine

Setomaa: unique and genuine
Ilmunud 2015
Inglise keeles, pehmekaaneline, 160 lk
Hind: 7.-

Rikkalike värvifotodega ingliskeelne raamat Setomaast ja setodest: ajaloost, kommetest, keelest, leelost, pühadest, arhitektuurist, religioonist, toidust, rõivastest ja loodusest. Vastavad peatükid on kirjutanud oma ala asjatundjad. Sobib väga hästi neile, kes tahaksid Setomaast rohkem teada saada, ent eesti ega seto keelt ei mõista. Väga hea ka väljamaale kingituseks kaasa võtta, sest raamat on väiksemõõduline, ent ometi sisukas.

 

 

Seto kirävara sari

kiravara1evang 1.    Mi’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium Matvei, Marki, Luka ni Joanni kirotõt.
Tõõnõ, parandõt trükk. 286, [2] lk.
Neli evangeeliumi seto keeles. Ernst Puusepa ja Paulopriit Voolaise 1926. aasta tõlke kohendatud kordustrükk (toim. Paul Hagu).
Ilmus jaanuaris 2013.

ISBN: 9789949931712
Hind 5.- 3.-

 

2_esikaas_peko 2.    Vabarna Anne Peko suurilõ ja väiksile lukõ’. Vabarna Anne laulu perrä ümbre pandnu Kalkuni Andreas.

173, [3] lk.

Andreas Kalkuni proosaümberjutustus Anne Vabarna eeposest “Peko” (1927), illustratsioonid Saatse kunstnikult Renaldo Veeberilt.
Ilmus märtsis 2013.

ISBN: 9789949931729
Hind 5.- 3.-

 

kiravara3merca 3.      Merca: Pühä päiv.
111 lk, illustreeritud. Merca (Merle Jäägeri) luulekogu.
Ilmus aprillis 2013.
ISBN: 9789949931736
Hind 5.- 3.-

 

 

 

 

 

 

Seto- ja võrokeeline laulik: üteh mulgi- ja tartokeelitside laulaga

kiravara4laulk
Ilmunud 2013 Seto keeles, kõvakaaneline, 152 lk
ISBN: 9789949931743
Hind: Üksikmüügist otsas, saadaval vaid kogu sarja koosseisus.

Raamatus leiab kõik ammutuntud seto-, võru- ja mulgikeelsed seltskonnalaulud, lisaks uuemat ja juba rahva sekka läinud autoriloomingut (Ilves, Rahman, Lõkõriq), kokku üle 100 lauluteksti. Esindatud on ka setu leelo ja võrukeelsed regilaulud, mis on folkansamblite kaudu paljudele tuttavaks saanud. Raamat on mõeldud eelkõige seltskonnalaulikuks, mis samas tahab avardada silmaringi ja näidata, et praegu leidub piisavalt omakeelset lauluvara. Ilmus sarjas “Seto kirävara” (4. raamat).

 

 

 

 

Töganitsa Höödö, Alatarõ Hipo ja tõsõ’: Hermann Julius Schmalzi juttõ

schmalzi_kaas   Ilmunud 2013 Seto keeles, kõvakaaneline, 160 lk
ISBN: 9789949931750
Hind 5.- 3.-

Siia raamatusse on kokku koondatud Räpina kandi muusiku ja kirjamehe Hermann Julius Schmalzi (1870–1945) seto-ainelised lood, mis ilmusid originaalis ajavahemikul 1899–1913. Raamat sisaldab „Töganitsa Höödo naise võtmise ja tarõ palamise lugu“ (ilmus esmakordselt 1899), „Alatarõ Hippo Peterbuura reis ja imelik unõnägo inne toda“ (1901), „Miä tõmokraat tähendäs?“ (1906), „Kolm Setu nalja-juttu: armsalõ maa- ja liina rahvallõ opusõst ja meeleparandusõst kirjä panto“ (1912), „Tölpsaarõ Andre ja Lükova Ivvani kokkosaamine Jurjovah üle hulga ajo“ (1912) ja „Kae määrne hüä õnn“ (1913). Lisaks on raamatus kaks ülevaateartiklit Marju Kõivupuult ja Vahur Aabramsilt. Raamat on seto keeles, Schmalzi enda tekstid on esitatud võimalikult originaalilähedaselt. Koostas Kristiina Tiideberg, toimetasid Kristiina Tiideberg ja Paul Hagu. Ilmus sarjas “Seto kirävara” (5. raamat).

 

Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga välläannõq

kiravara6hurt
Ilmunud 2013
Seto keeles, kõvakaaneline, 264 lk
Hind 7.- 5.-

Vaata lehekülgi raamatust siit! „Raasakõisi Setomaalt“ võib ilmselt täie õigusega nimetada esimeseks läbinisti setokeelseks teadusväljaandeks. Selles on esmakordselt publitseeritud Jakob Hurda 1886. ja 1903. aasta Setomaa-reisidel tehtud ülestähendused, mida säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis. Kuigi Hurda reisimärkmed polnud algselt mõeldud avaldamiseks, sisaldavad tema päevikud põnevaid tähelepanekuid nii setode keele, kommete, rahvakalendri, riietuse, hoonete kui elu-olu kohta üldiselt. Originaalis vaheldumisi saksa, vene , eesti ja võru ning seto keelemurdes tehtud märkmed on tõlgitud seto keelde ning teaduslikult kommenteeritud. Raamatus on publitseeritud ka ekspeditsioonidel tehtud fotod ja joonised. Hurda kirjapanekuid täiendavad põhjalikud saatetekstid Vahur Aabramsilt, Paul Hagult, Risto Järvelt, Andreas Kalkunilt ja Arvis Kiristajalt. Raamat on valminud Seto Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi ühisväljaandena „Seto kirävara“ sarjas (6. raamat).  Koostanud, käsikirjast tõlkinud ja toimetanud: Paul Hagu, Vahur Aabrams. Väljaande kolleegium: Vahur Aabrams, Paul Hagu, Risto Järv, Andreas Kalkun, Arvis Kiristaja, Ahto Raudoja, Kristiina Tiideberg. Kujundus ja küljendus: Agnes Ratas.

 

 

Tõnisoni Manni elo ja timä laulu’

manni_kaas
Ilmunud 2013 Seto keeles, kõvakaaneline, 200 lk
ISBN: 9789949931781
Hind 7.- 5.-

Raamat “Tõnisoni Manni elo ja timä laulu’” võtab kokku ühe lihtsa seto naise pika elu läbi tema enda kirjutatud laulusalmide. Nendes kirjaridades räägitakse aastatetagustest kommetest, elutingimustest ja ajaloosündmustest. Siin kajastub inimeste rõõm ja valu keerulistel aegadel möödunud sajandi keskpaigast praeguse aastatuhande algusaastateni Setomaal. Manni laulud on toimetanud ja raamatuks koondanud tema tütar Olga Kõlli, kes eessõnas tutvustab raamatut alljärgnevalt: Tahaksin loota, et igaüks leiab sellest raamatust mõne elutarkuse, millest on tuge iseendale. Loodan väga, et ema helge meelega loodud lugulaulud annavad positiivseid emotsioone ja elujõudu ning tekitavad soovi talletada vanemate mälestusi. Raamatu lõpust leiab lugeja DVD, mille vahendusel saab kogeda seda, kuidas Manni ise oma lugulaule esitas. Teos on sarja “Seto Kirävara” 7. raamat. Raamatu on koostanud ja toimetanud Olga Kõlli (Tõnison), keeletoimetanud ja toimetanud Silvi Palm, DVD koostasid Sivia Karro ja Kalle Käärik. Kujundus ja küljendus: Agnes Ratas.

 

 

Seto naisi elolaulu’. Antoloogia. Kokku säädnu’ Andreas Kalkun ja Vahur Aabrams

elolaulu_kaas (1) Ilmunud 2014
Seto keeles, kõvakaaneline, 310 lk
ISBN: 9789949931798
Hind: 7.- 5.-

„Seto naisi elolaulu’. Antoloogia“ on raamat, mis koondab esmakordselt seto naiste autobiograafilisi laule ja muid omaelulisi improvisatsioone Eesti Rahvaluule Arhiivist ja erakogudest. Raamat teeb kuuldavaks 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses sündinud valdavalt kirjaoskamatute naiste hääle ning muudab laiemale avalikkusele kättesaadavaks ainulaadsed poeetilised dokumendid seto naiste elust. Enamik laule on jäädvustatud 1920. ja 1930. aastatel – perioodil, mil setod ise hakkasid oma rahvaluulet koguma. Autobiograafide seas on nii kuulsaid lauluemasid (Anna Vabarna, Akulina Ruusamägi) kui ka seni laiemalt tundmatuid, „tavalisi“ seto naisi. 31 naise autobiograafilistele lauludele on lisatud põhjalikud biograafiad. Raamatus on sissejuhatavad artiklid folklorist Andreas Kalkunilt ja filoloog Vahur Aabramsilt. Raamat on valminud Seto Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi ühisväljaandena „Seto kirävara“ sarjas (8. raamat).  Koostanud ja toimetanud: Andreas Kalkun, Vahur Aabrams. Laulud on üle vaadanud Paul Hagu. Kujundus ja küljendus: Agnes Ratas.

 

 

Seto luulõ antoloogia

antoloogia_kaas
Ilmunud 2014 Seto keeles, kõvakaaneline, 200 lk
ISBN: 9789949954001
Hind 7.- 3.-

Raamat „Seto luulõ antoloogia” on esimene ülevaatlik kogumik seto luule kohta. Raamat annab lühiülevaate 25 autori elust ja loomingust. Koostaja Kauksi Ülle sõnul oli raske vahet teha, kus lõpeb leelo ja algab luule. Nii saigi antoloogia autorite hulk kirju. Esindatud on lauluemadest luuletajad Hilana Taarka, Vabarna Anne, Maria Kukka, Tõnisoni Manni, Kooseri Alli ja Hainsoo Minna. Kogu sisaldab ka juba tuntud luuletajate Kauksi Ülle, Ilmar Vananurme, Madis-Mats Kuninga, Andreas Kalkuni, Merca ja Paul Haavaoksa luulet. On mitmeid teisi autoreid, kes luuletanud muu tegevuse kõrvalt, kuid siiski üllatanud küpsete meisterlike tekstidega. Setode kõrval on esindatud setokeelsete tekstidega ka võrokesed: Hermann Julius Schmalz, Jaan Räppo ja Paulopriit Voolaine. Nii nagu autorite poolest, on raamat kirju ka kirjaviisi poolest, kuna tekstid on kirja pandud enam kui saja aasta vältel ning käesolevasse kogumikku kokku korjatud ajalehtedest, raamatutest ja käsikirjadest. Raamat on ilmunud Seto Instituudi „Kirävara” sarjas (9. raamat). Koostanud:  Kauksi Ülle, toimetanud: Silvi Palm, kujundanud ja küljendanud: Agnes Ratas.

 

 

Feodor Vanahunt. Ilosa’ ja pogana’ jutu’. 

Vanahundi kaaned2 Ilmunud 2015
Seto keeles, kõvakaaneline, 253 lk, 10 fotot.
ISBN: 9789949954032
Hind: 7.- 5.-

Pajataja Feodor Vanahundi (1890–1965) juttude kogumik. Raamatu on Eesti Kirjandusmuuseumis talletatud tekstide põhjal koostanud Andreas Kalkun. Sisaldab F. Vanahundi ja tema juttude üleskirjutaja Marie Podrätšikovi biograafiaid. 1934. ja 1935. aastal kirjutas seto neiu Marie Podrätšikov oma sugulase Feodor Vanahundi käest üles 176 juttu ja muud pärimust. Vanahundi meisterlikult pajatatud jutud, mida säilitatakse Eesti Rahvaluule Arhiivis, on žanriliselt kirevad – siin leidub nii klassikalisi legende, muistendeid, imemuinasjutte, novellmuinasjutte ja naljandeid kui ka pajatusi, moodsaid linnajutte ja anekdoote. Vanahundi jutud peegeldavad suurte muutuste aega: mõnes jutus sõidavad juba autod ja vändatakse kinofilme, mõnes jutus aga kardetakse vanakurja või elluärganud kooljat. Vanahunt mõistab vanade tavade ja usu üle nalja teha, teisalt aga rääkida jutte, mis õpetavad esivanemate kombeid meeles pidama. Vanahundi jutupärandist ei puudu ka seksuaalhuumor, mis kuulus ilmselt eriti meeste juturepertuaari. Raamat on ilmunud Seto Instituudi „Kirävara” sarjas (10. raamat). Koostanud: Andreas Kalkun, toimetanud: Andreas Kalkun, Paul Hagu, Vahur Aabrams, kujundanud ja küljendanud: Agnes Ratas. SA Seto Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi ühisväljaanne.

 

20 aastaka Seto kuningriike sõnolisi laulu’

seto_kir2vara_s6nolised_kaasIlmunud 2015 Seto keeles, kõvakaaneline, 328 lk, rohkelt värvifotosid.
ISBN: 9789949954032
Hind: 7.- 5.-

Kokko kogonu’ ja joonõpääle säädnü’ Sarvõ Õiõ. Raamatusse on kokku kogutud 20 aasta jooksul Seto kuningriigipäevadel toimunud sõnolise lauluvõistlustel esitatud laulude tekstid. Sõnolise ehk seto leelo eestütleja valimiseks hõigatakse kuningriigipäeva algul välja teema, ning võistlejad mõtlevad lühikese aja jooksul välja laulu ja esitavad selle koos kooriga. Kõik nende aastate jooksul esitatud laulud on kronoloogilises järjekorras raamatusse koondatud. Raamatu teise osa moodustavad võistlejate lühitutvustused ja fotod. Kogumiku juhatab sisse ja saamislugu kommenteerib raamatu koostaja Ōie Sarv.

 

 

Setomaa 2. LÄBI MÜÜDUD

setomaa2Setomaa koguteose 2. köide.
Ilmunud 2009 Tartus
Eesti keeles, kõvakaaneline, 480 lk.
Väljaandja: ERM
Toimetanud: Mare Aun, Heiki Valk, Anti Selart, Anti Lillak

Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani.

Raamat on populaarse iseloomuga teadusväljaanne, mille eesmärgiks on anda lugejale – nii kohalikele Setomaa inimestele kui ka Eestis laiemalt – igakülgne ülevaade sellest omapärasest maanurgast. Raamat püüab anda tervikpildi erinevatest eluvaldkondadest ja nende arengust, samuti Setomaa kohast ajaloolises ja kultuurilises raamistuses läbi aegade. Peamine käsitletav ala on omaaegne Petseri maakond (Petserimaa), tänapäeval seega siis Setomaa Eesti osa ning Venemaa Pihkva oblasti Petseri rajoon.
Raamatu põhitekstid on eesti keeles, iga peatüki kokkuvõtted ka inglise, vene- ja setokeelsed.

 

Seto talumuuseum. Setomaa muuseumid 2. seto talumuuseumi rmt
Seto Talumuuseumi väljaanne, 2014. Koostanud Mare Aun, toimetanud Ivi Tammaru
Hind: 10.-
Seto talumuuseumi väljaanne on pühendatud Värska Seto talumuuseumi 20. sünnipäevale. Trükises on 5 artiklit, millest kolm käsitlevad muuseumit, üks Värska ümbruse vanemat asustusajalugu ja üks vanu leelokoore Põhja-Setomaal.

 

Leonid Zurov. Статьи и письма. VÄLJA MÜÜDUD
zurov_stati ja pisma
Ilmunud 2014 Vene keeles, 402 lk
Kõvakaaneline, formaat 60×84/8
Hind: 12.-

Esimene köide seeriast “Arkheologiia i etnografiia Pechorskogo kraia (Setumaa) v nasledii L.F. Zurova”. Raamatus on toodud vene arheloog Leonid Zurovi kirjad, märkmed ja joonised 1920.-1930. aastaist, mil ta tegi toonasel Petserimaal arheoloogilisi ja etnograafilisi uurimisreise.

 

Nadežda Katajeva-Valk. Там, где я родилась. Nadezda Valgu raamat 2 (3)
Ilmunud 2014 Tartus
Vene keeles, 248 lk
Hind: 12.-

Autobigraafiline jutustus “Seal, kus ma sündisin” räägib tüdruku lapsepõlvest möödunud sajandi 50.–60. aastail Petserimaal Pruudsa talus. Autor kirjeldab raamatus tolle aja vene inimeste igapäevaelu ja kombeid, nende jumalakartlikkust, heanaaberlikke suhteid setudega ning kultuuride omavahelist segunemist. Jutustusse on põimitud külaelu koomilised ja traagilised sündmused, meenutused hiljutisest sõjast ning lood rahvapidustustest, pulmadest ja matustest. Autor kirjeldab värvikalt maatöid ning selgitab venelaste ja setode Petserimaalt Eestisse ümberasumise tagamaid.

Raamatust on olemas ka eestikeelne väljaanne, küsige hästivarustatud raamatupoodidest!

 

Т.Н. Огарёва. Этнографичесие заметки из жизни крестьян сето VÄLJA MÜÜDUD

ogareva
Ilmunud 2014 Peterburis Vene keeles, pehmekaaneline, 60 lk
Hind: 

Koduloolase ja Radaja eramuuseumi omaniku Tatjana Ogarjova kirjutatud artiklite kogumik. Pealkiri ütleb tabavalt: etnograafilised raasukesed. Artiklid käsitlevad näiteks toponüümikat, lina töötlemist, setode asustust 20. sajandi teisel poolel jne.

 

Setumaa kogumik 7

Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XV-XVI

LEKA_Hagu_kaasIlmunud 2016
Eesti keeles, pehmekaaneline, 314 lk.
ISBN: 978-9949-77-208-7
Seto instituudi ja Tartu ülikooli Lõuna-Eesti keele-ja kultuuriuuringute keskuse koostöös ilmunud pühendusteos Paul Hagule.
Uurimusi seto rahvaluulest, ajaloost, kultuurist ja keelest
Peatoimetajad: Helen Kästik, Eva Saar
Toimetajad: Karl Pajusalu, Ahto Raudoja, Heiki Valk, Ülo Valk

Hind 10.- 5.-

Setumaa kogumik 6

kogumik 6 kaas 1
Ilmunud 2014 Eesti keeles, pehmekaaneline, 296 lk.
ISBN: 9789949915415
Hind LÄBI MÜÜDUD

Kogumik on pühendatud Saatse seto muuseumi auks. Käesoleval aastal tähistab muuseum oma 40. sünnipäeva. Kogumikus on kaheksa artiklit, neist ligi pooled keskenduvad just Saatse kandi ajaloole ja oludele.

 

Setumaa kogumik 5

SetuKog5_pilt

Ilmunud 2012 Eesti keeles, pehmekaaneline, 416 lk.
ISBN: 9789949931705
Hind 10.5.-

Kogumikuga jätkatakse seto kultuuri ning Setomaa ja selle lähema ümbruse uurimisega seotud teadustööde avaldamist sarjas „Setumaa kogumik“, mis sai alguse 2003. aastal. Seekordses kogumikus leiab lugeja 11 artiklit 12 autorilt looduse, ajaloo ja rahvakultuuri alalt.

 

Setumaa kogumik 4

setukogumik4
Ilmunud 2008
Eesti keeles, pehmekaaneline, 344 lk
Hind: 5.-
Uurimusi Setumaa loodusest, ajaloost ja rahvakultuurist.

 

 

Setumaa kogumik 3

setukogumik3
Ilmunud 2006
Eesti keeles, pehmekaaneline, 303 lk.
ISBN: 9985952510
Hind 5.-

 

 

 

 

Setumaa kogumik 2. Läbi müüdud, ent saadaval ERM-i veebipoes ja suuremates raamatukauplustes setukogumik2
Ilmunud 2004
Eesti keeles, pehmekaaneline, lk.
ISBN: 9985952502
Hind 5,00
Setumaa kogumiku 2. osa koostati Mare Piho juubeliks, selge sihiga aidata kaasa Mare Piho missioonile setu kultuuri tutvustamisel. Raamatus ilmunud artiklite autorid on tema sõbrad ja kolleegid Eestist, Venemaalt ja Soomest. Lugeja leiab siit artikleid etnoloogiast, folkloristikast, arheoloogiast, keeleteadusest, geograafiast.

 

Setomaa tsässonad – LÄBI MÜÜDUD

Tsassonad_pilt
Ilmunud 2011
Eesti keeles, kõvakaaneline, 577 lk
ISBN: 9789949916405
Hind 30,00

Kõigi tänaseni säilinud või teadaolevate Setomaa õigeusu kabelite ehk tsässonate kataloog. Sisaldab ka nelja teemakohast artiklit (autorid Mare Piho, Heiki Valk, Sakarias Leppik, Taavi Pae). Raamat on rohkelt illustreeritud, vahel on tsässonate kaart.

Koostasid Ahto Raudoja ja Tapio Mäkeläinen.

 

 

Leeloantoloogia II. Lüürika 1

leeloant2
Ilmunud 2012
Eesti keeles, pehmekaaneline, 270 lk
ISBN: 9789985404201
Hind 3,00

Setu rahvalaulude tekstipublikatsioon “Leeloantoloogia II. Lüürika 1” on jätk 2004. aastal trükis ilmunud kogumikule “Leeloantoloogia I. Lüroeepika”. Laulude tekstid on väljaandesse koondatud temaatiliste rühmade kaupa. Kokku on antoloogias esindatud 205 laulutüüpi 332 lauluteisendiga, mis on rühmitatud 12 teemablokki, hõlmates valdkondi nagu loodus, erinevad elualad ja ametid, pühad ja kalendritähtpäevad, sotsiaalsed suhted ja ühiskonnakorraldus. Antoloogia koostas ja toimetas TÜ eesti rahvaluule emeriitdotsent Paul Hagu.

 

Leeloantoloogia I. Lüroeepika

lmunud 2004
Eesti keeles, pehmekaaneline, 316 lk
ISBN: 9789985404201
Hind 3,00
Setu leeloantoloogia sarja 1. osa, mis koondab setu lüroeepilisi laule. Koostanud ja toimetanud Paul Hagu.

Saatse muuseum (Setumaa muuseumid 1)

saatsemuus
llmunud 2005
ISBN: 17362814
Hind: 3,00

SA Setu Kultuuri Fondi ja MTÜ Arheoloogiakeskuse ühisväljaanne “Saatse muuseum” on esimene Setumaa muuseume lähemalt tutvustavas sarjas. Kogumiku sissejuhatavas artiklis iseloomustab etnoloog Mare Piho lühidalt Setumaa muuseume. Raamatus käsitletakse samuti Saatse muuseumi tööpiirkonna varasemat ajalugu muinasajast tänapäevani (Arvis Kiristaja), Saatse muuseumi asutamislugu ja käekäiku rajamisest kaasajani (Renaldo ja Natalja Veeber) ning antakse ülevaade olulisematest seal säilitatavatest etnograafilistest ja kultuuriloolistest esemetest (Mare Piho).

 

 

Seto aabits – LÄBI MÜÜDUD

setoaabits
Ilmunud 2011
Eesti keeles, kõvakaaneline, 52 lk
ISBN: 9789949300372
Hind: 12,00

Kaunite piltidega kõvakaaneline setokeelne aabits. Koostanud ja tekstid kirjutanud Aare Hõrn, Kauksi Ülle, Terje Lillmaa, Nele Reiman ja Evar Riitsaar. Pildid joonistas seto päritolu kunstnik Toomas Kuusing.