Projektid, Rahvusvahelised projektid

EST-LAT projekt “UNESCO-tourism”

2017. aasta märtsikuus algas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi rahastuse toel projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena” (UNESCO-tourism).
Projekti raames arendasid neli piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi – turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud.

UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvad piirkonnad on unikaalsed, sest vanad traditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Laul ja tants, rahvariided, usu- ja rahvakalendripühade tähistamine, toidu- ja käsitöötraditsioonid on neis paigus jätkuvalt au sees. Eestist kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse seto leelo, Kihnu kultuuriruum ja Võrumaa suitsusauna traditsioon. Projekti “UNESCO-tourism” eesmärk oli luua ühine turismitoode UNESCO poolt tunnustatud nelja väikese omakultuuri piirkonna baasil. Pakkudes ühist terviklikku ja atraktiivset turismitoodet on külastajatel võimalik osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub harva.

Projekti tegevused olid laias laastus jagatud kolme ossa: arendustegevused, sh väiksemad investeeringud, koolitused, töötoad; UNESCO suunalise arendusega seotud tegevused, sh tunnuslause loomine, konverentsid, õppereis Ungarisse tutvumaks seal UNESCO piirkondade arenduse ja turundusega; turundus ja kommunikatsioon, sh ühiste materjalide tootmine, reisijuhtide koostamine, messidel osalemine jms.

Projekt “Unesco-tourism” viidi ellu 3 aasta jooksul, 01.03.2017 – 28.02.2020 ning projekti kogueelarve oli 1 123 547,00 EUR, mis sisaldas Eesti-Läti programmi toetust 955 014,95 eurot.

Projekti partnerid olid MTÜ Setomaa Turism (juhtpartner), SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus “Suiti”, Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus “Lauku ceļotājs”, Kihnu vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska vallavalitsus, Meremäe vallavalitsus, Kuldiga vallavalitsus, Alsunga vallavalitsus.

Projekti raames toimusid Setomaal vaimse kultuuripärandi teemaline õpikoda ja konverents. 

Projekti käigus valmisid mitmed ühised trükised. Kõigi nelja projektipiirkonna tutvustavad reisijuhid on allalaaditavad lehelt UNESCO-Tourism

Setomaa reisijuhid neljas keeles (eesti, inglise, vene ja läti) on allalaaditavad ka meie kodulehelt. Samas on olemas ka kahes keeles valminud trükised nelja omakultuuripiirkonna rahvariietest (eesti ja läti keeles) ja rahvakalendrist (eesti ja läti keeles). 

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.