Üliõpilastööd, Uudised

Geograafiatudeng hakkab uurima setode väljarännet aastail 1945-1965