A

1. Laul “Memm läts aita”, laulja Helen Solovjov (1995, 9 a vana)

2. Laul “Ann läts aita”, laulja Anne Vabarna (snd 1877)

E

3. Kar´alaul “Lää õks karja minemähe…”, laulja Maarja Pähnapuu (snd 1914)

4. Muinasjutt “Kidol oll’ paar pujakõisi”, kõnõlõja Irina Pino (snd 1894)

5. Muinasjutt “Innemuistõ susi lambaga elliva’ katõkõisi”, kõnõlõja Anna Vabarna (snd 1877)

6. Ülle Talo jutt “Tsile”, lugõja Triinu-Liis Tarros

H

7. Jutt öütsil käümisest ja öütsilaul “Mikokõnõ, mu hopõn, öütsi-öütsi!”, laulja Maarja Pähnapuu (snd 1914)

8. Laul “Hir´okõnõ, hal´kõnõ”, esitäjä Helbi miihi kuur

9. Laul “Tere-tere, tedrekene!”, laulja Irina Pino (snd 1894)

10. Laul “Tere, tere tekre!”, laulja Anne Vabarna

11. Jutt “Kirp ja kärbläne – liinaelo ja maaelo”, kõnõlõja Irina Pino (snd 1894)

I

12. Kuka Manni jutt “Istja'”, lugõja Krete Auser (Verska gümnaasium)

13. Mõistatusõ’ “Mõista, mõista mõistust”, kõnõlõja Anne Vabarna

14. Lugõmisõ’ “Jaańkõnõ, saańkõnõ”, lugõja Anne Vabarna

J

15. Jutus “Repän varastas kallo”, kõnõlõja  Anna Maripuu (snd 1926)

16. Jutus “Vanapakan ja Mikokõnõ”, kõnõlõja Nati Sõrmus (snd 1922)

K

17. Kargusõlaul “Kats sõsart kargas”, laulja Irina Pino

18. Pillilugu “Sepp”, mängjä Ivan Vahelaan (snd 1913)

19. Pillilugu “Tuustep”, mängjä Ivan Vahelaan (snd 1913)

20. Laulu’ “Kaarasim, ai kaarasim. Sepp”, laulja Irina Pino

L

21. Kauksi Ülle luulõtus “Edimäne ketikene”, lugõja’ Inganora Makko ja Maret Vabarna (Verska gümnaasium)

22. Ennustamine “Ei olõ hüä, ku kägo tulõ küllä”, kõnõlõja Maarja Pähnapuu

M

23. Kuka Manni luulõtus “Hällülaul”, lugõja Terje Lillmaa

24. Latsõ hällütämine “Ljuuks no ljuu”, laulja Anne Vabarna

25. Latsõ hällütämine “Lõtsõkõnõ, magama”, laulja Jevdokia Vabarna (snd 1901)

N

26. Lillmaa Keidy luulõtus “Kotoh”, lugõja Hella Lillmaa (Verska gümnaasium)

27. Kuka Manni luulõtus “Seto kiil'”, lugõja Terje Lillmaa

28. Sõrmusõ Leeni luulõtus “Setomaa”, lugõja Hella Lillmaa (Verska gümnaasium)

O

29. Ilvese Geisi jutt “Kagoh oll’ aig”, lugõja Triinu Sild (Mikitamäe gümnaasium)

P

30. Hõrna Aarõ arotus “Seto kombõ'”

R

31. Luigasõ Alleni luulõtus “Essä avitamah”, lugõja Joosep Molodõk (Mikitamäe gümnaasium)

S

32.  Sannasõna’, lugõja Irina Pino

33. Ahõllaul “Tii-tii tihanõ”, laulja Irina Pino

34. Laul “Tsiiri, liiri, tsirgokõnõ”, laulja Anna Torm (snd 1922)

35. Laul “Tsiri, tsiri, tsirgukõnõ”, laulja Anne Vabarna

36. Ülle Talo jutt “Jakku lääväle!”, lugõja Kärt Karro (Meremäe kuul’)

U

37. Urbõpäävä seletüs ja laul, kõnõlõja ja laulja Irina Pino

38. Jutt “Inne lihavõttõpühi”, kõnõlõja Anne Vabarna

V

39. Silvi Palmi jutt “Om suvi. Vassó ja Tato omma’ kar’ah”, lugõja Silvi Palm

Õ, Ä, Ö, Ü

40. Vaimulik lugõminõ ja seletüs “Kes sääl kõndsõ pümmel üül?”, kõnõlõja Irina Pino

41. Seletüs värsse lugõmisõst “Oh, tulgõ, inemise'”, kõnõlõja Irina Pino

42. Itk pujakõsõlõ “Pujakõnõ, õks mu kuku pujakõnõ”, ikja Irina Pino

43. Hummogulaul latsõlõ “Tulõ ülest, Miisakõnõ!”, laulja Maarja Pähnapuu

44. Hummogune värss “Jummal, anna’ hüvvä pääväkest!”, lugõja Maarja Pähnapuu

B, D, G

45. Laul “Pirgo iks lätsi Petserehe”, laulja Helbi koori mehe’ ja naase’

Q

46. Kuu teretmämine “Tere, kuu, nuur´miis´”, lugõja Jevdokia Vabarna

47. Oppus mõsu mõskmisõ kottalõ, kõnõlõja Maarja Pähnapuu

48. Jutukõno “Miis´ ja kunn”, kõnõlõja Irina Pino

49. Silvi Palmi jutt “Parhilla om seto keele tunn’”, lugõja Silvi Palm