SA Seto Instituut

Petseri luteri kalmistu andmebaas

Tere!
Olete külastamas Petseri luteri kalmistu andmebaasi, mida haldab SA Seto Instituut. Sellel leheküljel saate teha virtuaalse ringkäigu ühel väga põneval kalmistul. Andmebaas on koostatud eristatavate hauaplatside kaupa ja andmebaasis on võimalik otsida kalmusid inimese perekonnanime, eesnime, sünni- ja surmaaja järgi. Lisatud on ka fotod, mis on tehtud kalmudest surnuaia inventeerimise ajal 2020. ja 2021. aastal.

Andmebaas on koostatud vaid välitööde põhjal ja seega ei pruugi olla täielik. Palume väga, et saadaksite oma tähelepanekuid, kui:

• leiate andmebaasis ebatäpsusi,
• teate, kes on maetud mõnda hetkel nimeta jäänud kalmu,
• soovite lisada mõne kalmu kohta uut teavet või fotosid,
• teil on teadmisi vanal plaanil olevate praegu leidmata jäänud platside ja seal maetute kohta,
• soovite jagada maetute kohta ajaloolist (perekondlikku) tausta.

Kui on tähelepanekuid, siis kirjutage Seto Instituudile või helistage 5182411.

Kuidas andmebaasi kasutada

Andmebaasis on võimalik otsida omaste kalmu perekonnanime, eesnime, sünni- ja surmaaja järgi. Nimesid on eri aegadel kirjutatud erinevalt, nimesid on mugandatud ja kasutatud lühendatud hüüdnimesid. Seepärast tasub proovida erinevaid nimevariante, juhul kui kohe vastet ei leidu. Abiks on vahest see, et andmebaas hakkab nime algust sisestades pakkuma olemasolevaid valikuid.

Kalmistul leidub palju kalmusid, millel ei ole maetute nimesid. Sellised kalmud on andmebaasis leitavad, kui sisestate perekonnanime otsinguväljale sõna „Nimeta“. Seejärel on juba võimalik näha, millistel platsidel need kalmud leiduvad.

Andmebaasist leitud omakse nimele liikudes on võimalik näha fotot kalmistul asuvast platsist. Kalmistu on kaardistatud ja kalmud kantud kaardile, et oleks võimalik näha ka platsi asukoht kalmistul. Kaarti on võimalik suurendada ja vähendada.

Petseri luteri surnuaeda läbib kalmistu säilinud väravapostidest algav selgesti eristatav peatee, mis jagab kalmistu pooleks. Andmebaasis on kirjas, kummal pool peateed ning mitmendas reas väravapostidest arvestades plats asub.

Meil on õnnestunud leida ka varasem, 1957. aastal koostatud kalmistu plaan. Andmebaasis on olemas teave, kas plats on leitav ka sellel plaanil. Vana plaaniga saab samuti selles veebirakenduses tutvuda, kuid inimese nimelt andmebaasis otseteed vanale plaanile pole. 1957. aasta plaanil on hauaplatse, mida 2020. aastal kaardistamise ajal polnud võimalik tuvastada. Selliste platside nimed on lisatud andmebaasi, kuid 2021. aasta plaaniga kahjuks polnud võimalik seost luua.

Andmebaasi taustast

Andmebaasi koostamise eesmärgil pildistas Triin Parts 2020. ja 2021. aastal surnuaial üles kõik hauaplatsid, kandis hauatähistelt leitud maetute andmed tabelisse, koostas platsi kirjelduse ning joonistas kalmistu plaani. Saadud andmeid on juba pisut täiendanud maetute omaksed. Siinkohal palume kõigil, kel on mingeid täiendavaid teadmisi kalmude kohta, võtta ühendust Seto Instituudiga, et saaksime ka puuduva info lisada andmebaasi.

Andmebaasi koostamisel oli abiks ka 1957. aastal Oskar Sikk´a koostatud Petseri luteri surnuaia plaan, mis saadi koguduse juhatuse kunagiselt esimehelt Mart Kallaselt.

Kokku on andmebaasis 08.04.2021 seisuga 1163 kirjet.

2020.-2021. aastal teostatud inventeerimisel on leitud 982 kalmu. Nendest 245 on nimeliselt tuvastamata ja andmebaasi kantud nimeta kalmuna. 531 kalmu puhul oli võimalik leida seos 1957. aasta plaanil näidatud platsiga, kuid 451 kalmu puhul seose leidmine ei õnnestunud.

Neid 1957. aasta plaanile kantud platse, mida praegu leida ei õnnestunud, on 181.

Seto Instituut tellis dokumenteeritud andmete kättesaadavaks tegemiseks veebirakenduse.