seto keel, Uudised

Koondasime seto keele ja kultuuri alaseid õppematerjale

30. jaanuaril toimus Navil Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel Setomaa ja Võrumaa ehk Võru maakonna koolide koostööpäev “Omanäolised koolid”.

Võrumaa Arenduskeskuse kutsel said 130 õpetajat, õpilast, koolijuhti ja haridusvaldkonna spetsialisti kokku maakondlikul koostööpäeval, mille fookuses oli kultuuriruumide omanäolisus koolides. Osalesid peaaegu kõik Setomaa ja Vana-Võromaa piirkonna koolid, kes jaotati õppeainete kaupa laudkondadesse. Eraldi laudkonnad moodustasid juhtkond ja õpilased. “Reformimise hoos ei tohi kaduma minna paikkondade kultuuriline identiteet ja Eesti kultuuririkkus. Just väikesed ääremaa koolid võivad olla parimad kohaliku kultuuri ja identiteedi edasiandjad,” selgitas ürituse eestvedaja Meel Valk. 

Koostööpäeval osalenud Seto Instituudi esindaja Helen Külvik koondas selleks puhuks kokku seto keelt ja kultuuri käsitlevad õppematerjalid, mida õpetajad saaksid oma ainetundides kasutada. Materjalide nimekiri on SIIN.

Nimekiri täieneb; täiendusvajadusest võib meile julgelt teada anda: info@setoinstituut.ee