Siseriiklikud projektid, Uudised

Mahukas veebirakendus Ida-Petserimaa kalmistutest

Taeluva setode kalmistu Petserimaal

Pressiteade

Seto Instituudil valmis mahukas veebirakendus Ida-Petserimaa kalmistutest

Seto Instituudil on valminud mahukas andmebaas, kuhu on koondatud Ida-Petserimaa kalmistutel olevate seto ja eesti kalmude info. Veebilehel setoinstituut.ee/kalmistud/ asuvas andmebaasis saab külastaja teha virtuaalse ringkäigu Petseri linna luteri- ja õigeusu ning Taeluva, Saalesśa, Mõla ja Pankjavitsa õigeusu surnuaedadel. Nendele praegu Vene Föderatsiooni haldusalasse jääva ajaloolise Setomaa kalmistutele on maetud tuhanded setod ja eestlased.

Setod, kellele esivanemate austamine ja kalmistul käimine on väga oluline, on esivanemate maa poolitamise tõttu kahe riigi vahel sattunud keerulisse olukorda. Ida-Petserimaalt on setod nüüdseks valdavalt lahkunud, kuid omaksed on jäänud sealsesse maamulda. Nooremad põlvkonnad ei ole esivanemate haudadele pääsenudki ega tea, kus on nende omaste kalmud. Seda tühimikku püüabki Seto Instituudi loodud andmebaas täita.

Aastail 2020‒2022 tehtud välitööde käigus inventeeriti kuuel kalmistul ligi 5000 kalmu, kuid tegelikult on kalmistutel kümneid tuhandeid setosid, kelle kalmukohta, nime ega eluaega pole enam võimalik tuvastada. Sellel on ka oma põhjus. „Setodel säilis suuline kultuur ja perekondlik pärimus kauem kui mujal Eestis. Kõik teadsid, kuhu on omaksed maetud, teadmisi anti edasi põlvest põlve,“ selgitas Seto Instituudi tegevjuht Ahto Raudoja. „Hauda tähistas varem lihtne kadakast rist, hiljem ka metallist rist. Nimetahvlite ja hauakivide kultuur jõudis Setomaale hiljem. Näiteks minu suguvõsa kuut kalmu Mõla kalmistul tähistab vaid üks lihtne rauast rist. See, kes sinna on maetud, on talletatud vaid paari inimese mälus, mitte kuskil mujal,“ ütles Raudoja.

Suure osa andmebaasi jaoks vajalikest välitöödest tegi toonane Eesti Vabariigi Pihkva konsul Triin Parts. „Töö sai alguse mu ajaloohuvist. Õnneks haakus Seto Instituudi juhataja Ahto Raudoja kohe selle ideega,“ sõnas Triin Parts. „Kõige põnevam osa tööst oli kalmistutel käimine ja haudade fotografeerimine. Sageli astusid juurde kalme korrastavad inimesed, kes olid tõeliselt üllatunud, suisa jahmunud, et eestlased pööravad endi kadunutele võõrsil niisugust tähelepanu,“ lisas Parts.

Kogukas andmebaas on koostatud eristatavate hauaplatside kaupa. Andmebaasist saab otsida kalmusid inimese perekonnanime, eesnime, sünni- ja surmaaja järgi. Seejärel on võimalik tänu kaardirakendusele näha, millisel platsil kalm asub. Andmebaasis leiduvad ka kalmude fotod, mis on tehtud surnuaia inventeerimise ajal aastatel 2020‒2022. Andmebaasi kasutamise juhendist leiab soovitusi otsimiseks.

Andmebaas on koostatud vaid välitööde põhjal ja vajab seetõttu täiendamist ja parandamist. Seto Instituut ootab kasutajate tagasisidet ja täiendusi. Andmebaasi koostamist rahastasid EV Välisministeerium, Rahvakultuuri Keskus ja Väliseesti kultuuripärandi säilitamise programm.

Info ja täiendused:

Ahto Raudoja, Seto Instituudi tegevjuht

Tel 518 2411, info@setoinstituut.ee

www.setoinstituut.ee

Pressiteate koostas:

Helen Külvik, Seto Instituut       

Tel 529 4033

info@setoinstituut.ee