1. juunist 2013 sai alguse Seto instituudi algatatud rahvusvaheline koostööprojekt „Seto-Suiti Renaissance“, mille raames tehakse tihedat koostööd Suiti regiooniga Kuramaalt. Suiti kultuuriruum kuulub sarnaselt Seto leeloga UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Ajaloolises Suiti regioonis elab väike, umbes 2800 elanikuga katoliiklik kogukond. Suiti kultuuriruumi kohta saab täpsemalt lugeda www.suitunovads.lv

Projekti käigus tehakse info Setomaa ja Suiti piirkonna ajaloo, kultuuripärandi ja traditsioonilise arhitektuuri kohta paremini kättesaadavaks erinevatele sihtrühmadele: kultuurihuvilised turistid, kohalikud elanikud, üliõpilased, teadustöötajad jne. Selleks koostatakse põhjalikum inglisekeelne trükis Setomaa kohta (pdf) ning andmebaas Setomaad puudutavate teavikute kohta (link avaneb siit). Lisaks valmib seto traditsioonilist arhitektuuri tutvustav trükis. Suiti piirkond loob oma piirkonna rahvamuusika digitaalse andmebaasi.

Setomaal koostataksekava pärimuskultuuri õppe integreerimiseks koolide õppekavasse kolmes õppeaines (ajalugu, muusika, käsitöö), samuti metoodiline juhendmaterjal ja CD Seto aabitsa juurde. Suiti regioon valmistab pärimuskultuuri tutvustavad õppematerjalid koolidele ja lasteaedadele.

Lisaks on kavas juba sel suvel  enne Seto Kuningriigipäeva korraldada pärimuskultuuri õppe teemaline suveülikool, toimuvad vastastikused õppereisid, õpetajate täiendkoolitused jne. 2014.aasta juulikuus toimub Suiti regioonis ühine laste suvelaager. Suiti regiooni esindajad ja lauljad osalevad selle aasta Seto Kuningriigipäeval Luhamaal, Setomaa esindajad jällegi septembrikuus Alsungas korraldataval traditsioonilisel mihklipäeva festivalil ning 2014. aasta juunis rahvusvahelisel Burdoni laulu festivalil.

Projekti partneriteks on SA Seto Instituut, Alsunga vald ja Suiti Kultuuri Fond, elluviimise aeg juuni 2013 – november 2014 ning kogueelarve 126 247 eurot. Projekti elluviimist kaasrahastavad Eesti-Läti programm ning Setomaa Kultuuriprogramm.

Lisainfo:  Ahto Raudoja info@setoinstituut.ee ja Aare Hõrn aare@setomaa.ee