Üliõpilastööd, Uudised

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2020

Seto Kuningriigipäeval, 5. septembril 2020 Kolossova külas kuulutas Seto Instituut välja 2020. aasta setoteemaliste üliõpilastööde preemiakonkursi tulemused.

Joonatan Lepiku ehitatud Kikkasepa talu tsässon selle pidulikul avamisel 2019. a augustis

Peaauhinna, sh rahalise preemia pälvis Joonatan Lepik, kes esitas konkursile 2020. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö osakonnas kaitstud loov-praktilise lõputöö “Tsässona kavandamine ja ehitamine Kikkasepa tallu”. Töö juhendajad olid Leele Välja ja Seto Instituudi tegevjuht Ahto Raudoja.

Töid hinnanud Seto Instituudi nõukogu tõi Lepiku töö puhul välja järgmist:

“Töö on pikk ja põhjalik, omades lisaks puht praktilisele osale ka küllalt head teoreetilist osa.”

“Lepiku töö on selge ja sisuline ning realiseerus ka praktiliselt – päris tsässonana Kirikumäel.”

“Korralikult lahti kirjutatud tekst, ülitore praktiline tulemus ja õpetussõnad tulevikuks. Selle töö rakenduslik  väärtus on väga suur.”

Preemiad pälvisid ka teised konkursile esitatud tööd:

  • Meeli Metsa Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja eriala kaitstud magistritöö „Õuesõpe mobiilse tehnoloogia abil Saatse avastusraja näitel“
  • Hendrik Valgma Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitstud bakalaureusetöö „Eksitaja Eesti rahvausundis: eksitajakogemuse muutumisest ajas Setumaa pärimuse näitel“

Preemiakonkursi läbiviimist toetab Rahvakultuuri Keskus.

Kõik auhinnatud tööd asuvad väljatrükituna ja köidetuna Reegi maja raamatukogus.