Projektid, Rahvusvahelised projektid

Projekt “Seto-Suiti Renaissance”

Aastail 2013-2014 osales Seto instituut eestvedajana rahvusvahelises koostööprojektis „Seto-Suiti Renaissance“, mille raames tehti tihedat koostööd Suiti regiooniga Kuramaalt. Suiti kultuuriruum kuulub sarnaselt Seto leeloga UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Ajaloolises Suiti regioonis elab väike, umbes 2800 elanikuga katoliiklik kogukond. Suiti kultuuriruumi kohta saab täpsemalt lugeda www.suitunovads.lv.

Projekti käigus tehti info Setomaa ja Suiti piirkonna ajaloo, kultuuripärandi ja traditsioonilise arhitektuuri kohta paremini kättesaadavaks erinevatele sihtrühmadele: kultuurihuvilised turistid, kohalikud elanikud, üliõpilased, teadustöötajad jne. Selleks koostati põhjalikum inglisekeelne trükis Setomaa kohta (pdf) ning andmebaas Setomaad puudutavate teavikute kohta. Lisaks valmis seto traditsioonilist arhitektuuri tutvustav trükis. Suiti piirkond lõi oma piirkonna rahvamuusika digitaalse andmebaasi.

Setomaal koostati kava pärimuskultuuri õppe integreerimiseks koolide õppekavasse kolmes õppeaines (ajalugu, muusika, käsitöö), samuti metoodiline juhendmaterjal ja CD Seto aabitsa juurde. Suiti regioon koostas pärimuskultuuri tutvustavad õppematerjalid koolidele ja lasteaedadele.

Lisaks toimus Setomaal pärimuskultuuri õppe teemaline suveülikool, vastastikused õppereisid, õpetajate täiendkoolitused jne. 2014. aasta juulis toimus Suiti regioonis ühine laste suvelaager. Suiti regiooni esindajad ja lauljad osalesid  Seto Kuningriigipäeval Luhamaal, Setomaa esindajad jällegi septembrikuus Alsungas korraldataval traditsioonilisel mihklipäeva festivalil ning 2014. aasta juunis rahvusvahelisel burdoonlaulu festivalil.

Projekti partnerid olid SA Seto Instituut, Alsunga vald ja Suiti Kultuuri Fond, elluviimise aeg juuni 2013 – november 2014 ning kogueelarve 126 247 eurot. Projekti elluviimist kaasrahastaasid Eesti-Läti programm ning Setomaa Kultuuriprogramm.

Lisainfo:  Ahto Raudoja info@setoinstituut.ee ja Aare Hõrn aare@setomaa.ee