Uudised

Rahvariideraamat nelja kultuuripiirkonna rahvariietest

UNESCO-projekti raames sai valmis raamat nelja projekti hõlmatud piirkonna – Kihnu, setode, suidide ja liivlaste – rahvariietest. Raamat ilmus identsel kujul kahes keeles, eesti ja läti keeles.

Seto rahvariietest annab raamatus ülevaate Elvi Nassar, Kihnu omadest Maie Aav. Iga piirkonna puhul on juttu rahvarõivaste traditsioonilistest kandmistavadest, kuid käistletakse ka rahvarõivaste kandmist tänapäeval. Trükise kujundas Irina Tammis.