Aastail 2013-2014 osales Seto Instituut juhtpartnerina Est-Lat projektis “Seto-Suiti Renaissance”, aastail 2017-2020 Est-Lat projektis “UNESCO-Tourism” ning aastail 2019-2021 Est-Rus projektis “Heritage teaching”. Praegu on ettevalmistamisel kaks projekti koostöös eelkõige Soome ja Läti partneritega, mõlemas projektis keskendume eelkõige piirkonna vaimsele kultuuripärandile. Soome Runolaulu Akadeemia eestvedamisel kavandatavas projektis soovime luua uue Euroopa kultuuritee – Laulutee (ingl k Singing Heritage Route), mis läbib ka Setomaad.