Raamatud

Saatse muuseum (Setumaa muuseumid 1)

Hind: 3,00
llmunud 2005
ISBN: 17362814

SA Setu Kultuuri Fondi ja MTÜ Arheoloogiakeskuse ühisväljaanne “Saatse muuseum” on esimene Setumaa muuseume lähemalt tutvustavas sarjas. Kogumiku sissejuhatavas artiklis iseloomustab etnoloog Mare Piho lühidalt Setumaa muuseume. Raamatus käsitletakse samuti Saatse muuseumi tööpiirkonna varasemat ajalugu muinasajast tänapäevani (Arvis Kiristaja), Saatse muuseumi asutamislugu ja käekäiku rajamisest kaasajani (Renaldo ja Natalja Veeber) ning antakse ülevaade olulisematest seal säilitatavatest etnograafilistest ja kultuuriloolistest esemetest (Mare Piho).