Üliõpilastööd, Uudised

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss 2022

SA Seto Instituut kuulutab välja 2022. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde ning gümnaasiumi uurimistööde leidmiseks.

2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste (üli)õpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada gümnasiste, üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

2022. aasta 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2020‒2022 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist, samuti gümnaasiumi uurimistöid. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil info@setoinstituut.ee.

Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 6. augustil 2022 toimuval Seto kuningriigipäeval Luhamaal. Igas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

Preemiakonkurssi toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Kontakt ja info:

Helen Külvik

SA Seto Instituut

Tel 52 94 033, info@setoinstituut.ee