Üliõpilastööd, Uudised

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss 2023

Seto Instituut kuulutab välja 9. setoteemaliste üliõpilastööde konkursi.

2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate setoteemaliste (üli)õpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada gümnasiste, üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

2023. aasta 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2021‒2023 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist, samuti gümnaasiumi uurimistöid. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil info@setoinstituut.ee.

Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 5. augustil 2023 toimuval Seto kuningriigipäeval Rõsna külas. Igas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

Varasemate konkursside tulemustega saab tutvuda meie kodulehel: https://www.setoinstituut.ee/teadus/uliopilastoode-preemiad/, kus need on kirjas vastavate aastate postitustena.

Preemiakonkurssi toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Kontakt ja info:

Helen Külvik

SA Seto Instituut

Tel 52 94 033, info@setoinstituut.ee