Uudised

Seto Instituudil valmis arengukava

2019. aasta kevadel algatas Seto Instituut arengukava koostamise. Arengukava koostamiseks toimud kolm avalikku koosolekut, kuhu olid kutsutud kõik võimalikud huvilised. Arengukava koostamist vedas eest Rein Järvelill, kõik olulised pani kirja Kaja Tullus. Arengukava aastateks 2020-2024 sisaldab ülevaadet hetkeolukorrast, sh SWOT-analüüsi, visiooni ja missiooni ning keskenudb peamistele arengusuundadele lähima 5 aasta jooksul.

Seto Instituudi nõukogu kiitis arengukava heaks 15. novembril 2019. a.