Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on koordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Reegi maja ehk Värska külastuskeskuse 2. korrusel. Loe lisaks: ….

Sihtasutus Seto instituudi nõukogu liikmed on:

Seto instituudi põhikiri asub siin.

2019. aastal loodi Seto Instituuti toetava ühendusena MTÜ Setomaa Teadusnõukogu, mille eesmärk on Setomaa ja seto kultuuri alaste teadusuuringute edendamine. Teadusnõukogu valib liikmete seast 3 inimest, kes esindavad ühendust SA Seto Instituudi nõukogus. MTÜ Setomaa Teadusnõukogu põhikiri asub siin