seto keel, Uudised

Seto keele kursused algajatele

Elad Setomaal, aga seto keelt ei oska?

Tahaksid osata?

Või oled lihtsalt keelehuviline ja soovid õppida uut keelt?

Tule seto keele kursusele!

2023. aasta 15. veebruaril alustame seto keele kursusega ALGAJATELE. Varasem põgus kokkupuude seto keelega tuleb kasuks, aga pole kohustuslik. Kõige tähtsam on soov ja huvi keelt õppida. Igaühe väike samm seto keele õppel aitab seda ohustatud ja erilist väikekeelt säilitada. Kaugemalt tulijatel aitab kohaliku keele oskus hõlpsamini kogukonda sulanduda, mõista kultuuri ja inimesi.

Keelekursust juhendab Silvi Palm, pikaaegne seto keele tõlkija ja toimetaja, Meremäe kooli emakeele õpetaja, kes juhendas ka 2022. aastal toimunud piloot-keelekursust.

Algajate kursuse maht on 20 akadeemilist tundi ning kokku saadakse 10 korral. Üks seto keele tund kestab kaks akadeemilist tundi ehk poolteist tundi. Kursus käib kokku Värskas Reegi majas, kõik tunnid on kontakttunnid, st virtuaalset õpet interneti vahendusel ei toimu.

Kursused toimuvad kolmapäeviti 17.00–18.30 alates 15. veebruarist 2023, kokkuleppel kursuslastega võib kursus toimuda ka neljapäeviti. Kursuse osalustasu (10 korda) on 25 eurot, mis tasutakse ettemaksuna. Kohtade arv on piiratud, seepärast palume huvilistel end kiiresti registreerida lingil: https://forms.gle/kF3cyUdZrAmPJqkb9.

Registreerimise tähtaeg: 10. veebruar või kuni kohtade täitumiseni.

Lõpuks ometi saab Setomaal õpetaja juhendamisel seto keelt õppida!

Kursuse läbiviimist toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Setomaa pärimuskultuuri toetamise meetme kaudu.

Korraldus ja info:

Helen Külvik

Seto Instituut

info@setoinstituut.ee

5294033