Raamatud

Seto kirävara

IMG_7323 copy Sarja hind 39,00

Seto kirävara sarja raamatutel on uued, tõesti head hinnad. Kõik väikseformaadilised raamatud maksavad alates 21. maist 3.-, suureformaadilised 5.- eurot. Erandiks on Kuningriigipäevade album, mille hind sulas 10 eurole. Kogu sari on saadaval uue hinnaga 39 eurot! Et raamatuid on 13, teeb see ühe raamatu hinnaks vaid 3 eurot…

Kõiki sarja raamatuid enam väga palju pole, seega kui vähegi huvi on, tasub hankida terve sari, sest sarja tervikuna ei pruugi varsti enam kätte saada. Tegemist on maailma ainsa setokeelse raamatusarjaga.

Seto kirävara sarjas on ilmunud:

 • Mi’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium Matvei, Marki, Luka ni Joanni kirotõt. 2013
 • Vabarna Anne Peko suurilõ ja väiksile lukõ’. Vabarna Anne laulu perrä ümbre pandnu Kalkuni Andreas. 2013
 • Pühä päiv. Merca luuekogu. 2013
 • Seto- ja võrokeeline laulik: üteh mulgi- ja tartokeelitside laulaga. 2013
 • Töganitsa Höödö, Alatarõ Hipo ja tõsõ’: Hermann Julius Schmalzi juttõ. 2013
 • Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga välläannõq. 2013
 • Tõnisoni Manni elo ja timä laulu’. 2013
 • Seto naisi elolaulu’. Antoloogia. Kokku säädnu’ Andreas Kalkun ja Vahur Aabrams. 2014
 • Feodor Vanahunt. Ilosa’ ja pogana’ jutu’. 2015
 • 20 aastaka Seto kuningriike sõnolisi laulu’. Kokko kogonu’ ja joonõpääle säädnü’ Sarvõ Õiõ. 2015.
 • 20 aastakka Seto kuningriike. Seto Kuningriigipäevade fotoalbum. 2016
 • Kodotuli valgusõh. Lugõmik kõõle perrele. Kokko säädnü Palmi Silvi. 2017