Uudised

Seto suveülikool 2. august 2013

Luhamaa, Leima Aarne talu õu

Päevakava

  • Avasõnad. Ahto Raudoja, SA Seto Instituut
  • Pärimuskultuuri õpetamise korraldus Setomaa koolides. Nele Reimann-Truija, Silvi Palm, Setomaa Valdade Liit
  • Suiti kultuuriruumi tutvustus Lätimaalt. Pärimuskultuuri kooliprogrammi integreerimise kogemused. Grigorijs Rozentāls, Suiti Etnokultuuri Fondi juhatuse liige. Ligita Stašaite, Alsunga keskkool
  • Pärimuskultuuri õpetamine vanal Võromaal. Tiia Allas, SA Võro Instituut
  • Omakultuuri õpetamise tulemused Kihnu koolides. Mare Mätas, SA Kihnu Kultuuriruum
  • Seto latsi kooli tegevus Tallinnas. Annela Laaneots, Helve Mets, Seto latsi kool
  • Laste pärimuslaagrite korraldamise kogemustest Setomaal. Õie Sarv ja Sigre Andreson
  • Pärimuskultuuri õpe Udmurtias
  • Luhamaa nulga ajalookonverents

Suveülikooli toetab Eesti-Läti programm