Projektidena võib käsitleda mitmeid meie traditsiooniliseks kujunenud üritusi. Neist tuntuimad on alates 2015. aastast toimuvad harivad ekskursioonid “Ülikuul rattil”, mis on seto suveülikooli nn järeltulija, ning üliõpilastööde preemiakonkurss, mis algatati samuti 2015. aastal. 2021. aastal toimus esmakordselt noorte suvelaager, juba järgmisel suvel toimus laager taas.

Projekti vormis oleme tegelenud ka Petseri luteri kalmistu haudade inventeerimisega ja andmebaasi loomisega. 2022. aastal oli lootus jätkata samalaadset tööd Petseri õigeusu kalmistul ning seejärel teistelgi kontrolljoone taha jäävatel aladel, kuid praeguseks on nende tööde saatus ja tulevik ebaselge.

Oleme koostanud ka mitmeid näitusi, nt setokeelne seto arhitektuuri kajastav näitus Setomaa Muuseumidele, näitus “Setomaa fotodel 1918-2018” (2018) ja “100 aastakka Seto I Kongressist” (2021).

Mitmete projektide elluviimisel on tõhusat rahalist abi võimaldanud Eesti Rahvakultuuri Keskus.