2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi  parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema seto teemadega.

Sihtasutuse Seto Instituudi
üliõpilastööde preemia statuut

 1. SA Seto Instituudi üliõpilaste preemiad antakse parimate seto-teemaliste
  üliõpilastööde (bakalaureuse- ja magistritööde) autoritele. Preemia eesmärk on
  ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema seto teemadega, et toetada ja
  luua seto teadlaste järelkasvu.
 2. Tööde esitamise tähtaeg on iga aasta 1. juuli.
 3. Preemiale võib esitada kolmel viimasel aastal kaitstud seto-teemalisi
  bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast,
  valdkonnast või kõrgkoolist.
 4. Preemiakonkursi žüriisse kuuluvad kõik SA Seto Instituudi nõukogu liikmed,
  vajadusel küsitakse eksperthinnangut nõukogu-välistelt asjatundjatelt.
 5. Mõlemas kategoorias on võidutööde autoritele ette nähtud rahaline preemia.
  Preemia rahaline osa kantakse üliõpilastöö autori arveldusarvele oktoobrikuu jooksul.
  Instituudil on õigus välja anda ka mitterahalisi preemiaid.
 6. SA Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja
  magistritööd välja Seto Kuningriigipäeval, mis toimub iga aasta esimesel
  augustikuu laupäeval.

Aastail 2015-2022 on konkursile saadetud 28 tööd: 19 bakalaureuse- või sellega võrdsustatud lõputööd, 9 magistritööd ja 5 gümnaasiumi uurimistööd.

Preemiad parimatele (üli)õpilastöödele 2023

2023. aasta (üli)õpilastööde konkursile laekus seekord 7 tööd: 1 magistritöö, 2 bakalaureusetööd, 3 gümnaasiumi uurimistööd ja 1 proseminaritöö, mis küll

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss 2023

Seto Instituut kuulutab välja 9. setoteemaliste üliõpilastööde konkursi. 2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate setoteemaliste (üli)õpilastööde premeerimiseks.

2022. a (üli)õpilastööde preemiakonkursi võitjad

Gümnaasiumi lõputööde konkursi võitja Marili Kiisk XIX Kuningriik kuningriigipäeval. Foto: Harri A. Sundell 2022. aasta preemiakonkursile laekunud tööd olid omades

Seto Instituudi üliõpilastööde konkurss 2022

SA Seto Instituut kuulutab välja 2022. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde ning gümnaasiumi uurimistööde leidmiseks. 2015. a jaanuaris

2021. aasta üliõpilastööde võitjad

2021. aasta Seto Instituudi üliõpilastööde peapreemia pälvis Lüüli Kiik. Tema magistritöö “Naise peavöö algupärane punumistehnika ja tänapäevased valmistusviisid”, mis valmis

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2020

Seto Kuningriigipäeval, 5. septembril 2020 Kolossova külas kuulutas Seto Instituut välja 2020. aasta setoteemaliste üliõpilastööde preemiakonkursi tulemused. Peaauhinna, sh rahalise

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2019

2019. aasta preemiakonkursile laekus kaks üliõpilastööd: Tobias Weber (Müncheni ülikooli soome-ugri ja uraali keelte instituut, bakalaureusetöö): “On linguistic fieldnotes, legacy

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2018

SA Seto Instituut andis 4. augustil 2018 Lüübnitsas, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Seekord laekusid

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2017

SA Seto Instituut andis 5. augustil 2017 Luhamaal, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Välja kuulutati 3 võitjat

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2016

Seto instituudi üliõpilastööde konkursi peapreemia võitis päevakajaline töö endisaegsest haldusreformist (avaldatud 9.08.2016) SA Seto instituut korraldas sel aastal teise preemiakonkursi

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2015

SA Seto Instituut andis 1. augustil 2015 Obinitsas, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Välja kuulutati 3 võitjat