seto keel, Uudised

Uued keeleõppematerjalid

2020. aasta teisel poolel ja juba 2021. aasta algul on ilmunud mitmeid uusi seto keele õppematerjale.

2020. a ilmusid “Seto eripäraste sõnade sõnaraamat” ja “Seto lühikene keeleõppus”. Keeleõppus on allalaaditav meie kodulehelt.

Sõnaraamatut saab osta Seto Kaubamajast ning see on olemas ka veebiversioonina.

2021. aasta alguse seisuga on allalaadimiseks olemas ka uued kooliõpilastele ja teistele keeleõppijatele suunatud materjalid. Valmis on saanud seto aabitsa töölehed ning seto koolisõnastik (seto-eesti suunal, tähestikulises järjekorras) ja sama koolisõnastik teemade kaupa.

Aabitsa töölehed on 38 leheküljel, need on värvilised, illustreeritud. Seto koolisõnastik 18 lehel. Sõnastiku puhul on eriti hea see, et nimisõnade puhul on toodud ka sõnade käänamine (omastav ja osastav kääne), tegusõnade puhul lisaks põhivormile da-tegevusnimi ja kindla kõneviisi ainsuse kolmas isik.

Samuti on kasutamiseks üles pandud seto aabitsa juhendmaterjal õpetajatele, mis on mõeldud kasutamiseks koos helifailidega “Juttõ ja laulõ seto aabitsa mano”. Seto aabitsa koostajad Silvi Palm, Terje Lillmaa, Nele Reimann ja Aare Hõrn on valitud helifailide kohta kirjutanud nii:

Taa vahtsõ plaadi pääl om mitmõsugumaidsi juttõ ja laulõ seto aabitsa mano. Egä tähe ja jututeema kottalõ käävä’ uma’ laulu’ ni lugõmisõ’m midä koolitunnih saa oppaja ütehkuuh latsiga kullõlda. Om vanno häid lindistüisi kirändusmuuseimi kogodõst ja täämbädse ao koolilatsi lugõmiisi.