Seto Instituudi veebilehel olevad materjalid:

 1. Väike eesti-seto koolisõnastik teemade kaupa https://www.setoinstituut.ee/download/vaike-eesti-seto-koolisonastik-teemavaldkondade-kaupa/
 2. Väike eesti-seto koolisõnastik, tähestikuline https://www.setoinstituut.ee/download/vaike-eesti-seto-koolisonastik-tahestikuline/
 3. Seto aabitsa tööraamat õpetajale https://www.setoinstituut.ee/download/aabitsa-tuuraamat-oppajalo/
 4. Seto aabitsa töölehed https://www.setoinstituut.ee/download/seto-aabitsa-toolehed/

Muud allalaetavad materjalid:

 1. Repän hanikarah. Seto jutus. Loojutukaardid (2023) https://media.voog.com/0000/0045/1098/files/Loojutukaardid_Repan_hanikarah.pdf Olemas ka väljatrükitud kaartidena. Videofailid YouTube’s.

Trükised (paljud neist on müügil Seto Kaubamajas)

 1. Seto keele teejuht (2021, pigem täiskasvanud õppijale, aga ka õpetajatel)
 2. Setomaa kodolugu (2021, tehtud koolidele)
 3. Seto aabits (2011) – läbi müüdud
 4. Seto lugõmik (2009)
 5. Seto keele tüüvihk (2019), väljaandja Annela Laaneots (Hea Nimi OÜ)
 6. “Täheke” seto keeles (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
 7. “Jussikõsõ seitse sõpra” (2021, tõlkinud Piret Tillo)
 8. “Kahrupoig Puhh” (2021, tõlkinud Lea Ojamets)
 9. “Tsillokõnõ prints” (2021, tõlkinud Lea Ojamets)
 10. “Kelläga kahr” (2001) – Heino ja Leeni Sõrmus, seto jutud + kassett ja CD
 11. “Setu verbi grammatika ja sõnastikud” (1995, Ülo Toomsalu) – õpetajale abiks
 12. “Igal rahval oma rõivas” (2019, Seto Instituut)
 13. “Igal rahval omad kombed” (2019, Seto Instituut)
 14. “Kahrukõrvaga Ivvan”
 15. “Marjakobar ja teisi setu muinasjutte”
 16. “Mamma jutusõ’”
 17. “Kadajanõ”
 18. “Seto pajatuisi”
 19. “Seto kodo lugu”
 20. “Õnnõotsja” (2018, Terje Lillmaa muinaslood)
 21. “Kua vüüd koogulist: seto lastelaulude illustreeritud kogumik” (2018, Triinu-Liis Tarros)
 22. “Uma sulõga umah keeleh” (2004). Meremäe, Obinitsa ja Petseri eesti kooli lastõ setokiilne umalooming ja üleskirotusõ’.

Audio, video, veeb:

 1. CD “Juttõ ja laulõ seto aabitsa mano”, veebis: https://www.setoinstituut.ee/jutto-ja-laulo-seto-aabitsa-mano/ 49 audiofaili.
 2. Jutud „Repän hanikaŕah“ www.youtube.com/watch?v=m0IVXl1s5us (5:40 min) ja „Tark ims“ www.youtube.com/watch?v=2ZNYBMEJM70 (3:10 min). Videod, jutustab Õie Sarv.
 3. Audioraamat “Tsillokõnõ prints” https://setokaubamaja.ee/toode/tsillokono-prints-audioraamat/ (loeb Evar Riitsaar)
 4. Seto leelo kodulehekülg, sh võimalus kuulata ja kaasa laulda: https://laul.setomaa.ee/
 5. DVD “Valgõ härg”, 25 seto muinasjuttu, Tartu Ülikool.
 6. 2011-2012 toetus 6 setokeelse Jäno-Jussi multika tootmiseks – tegeleme otsimisega
 7. Seto sõnastik https://eki.ee/dict/setosonastik/ (pole väga hea)
 8. Video “Ülestõusmispühad Setomaal” (5:14 min) https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/27771-Ulestousmispuhad-Setomaal
 9. Seto sõle meisterdamine (7:14 min) https://www.youtube.com/watch?v=dLfO6ySuJ-Q&list=PLMYj7eZJsfZAzkG3svuv_jm7AoAp1R86y&index=7&t=1s
 10. Pliiniküdsamise õppevideod https://www.youtube.com/watch?v=I0ODJ89WM8g  ja https://www.youtube.com/watch?v=kT_BmFESjkI&t=2s
 11. Seto eripäraste sõnade sõnaraamat https://www.eki.ee/dict/setoeri/

Muu

 1. Kaardimäng “Seto mõistatus” – 100 mõistatusekaarti. https://setokaubamaja.ee/toode/seto-moistatus/
 2. Õpetajale lisalugemist vaimse kultuuripärandi sissekannete kohta: https://rahvakultuur.ee/vkp/nimistu/ . Setomaalt nt pillid ja pillimäng, kandlemäng, Seto Kuningriik, seto keel, seto kirmas, seto leelopäev, tantsimine, rahvarõivaste kandmine, sõle valmistamine, sõir jms
 3. Opiq: Karmoška – https://www.opiq.ee/kit/465/chapter/25289
 4. Opiq: Vanem regilaul, sh seto leelo – https://www.opiq.ee/kit/465/chapter/25292

Teoreetilist lugemist õppematerjalide kohta

 1. Airi Pindise bakalaureusetöö (2016) “Setu kultuurile omased lastemängud Setumaal elavate inimeste mälestuste näitel” https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/61e67804-1874-4d72-93a2-5d25894aaddb/content
 2. Maarja Hõrna bakalaureusetöö (2012) “Setomaa lasteaedade õpetajate hinnangud Setomaa kultuuri eripärasid arvestavatele õppematerjalidele” https://core.ac.uk/download/pdf/14493567.pdf
 3. Maris Irbo magistritöö (2011) “Kohaliku pärimuskultuuri õpetamise võimalusi üldhariduskoolis Setomaa I ja II kooliastme õpetajate hinnangul”. https://core.ac.uk/download/pdf/14486645.pdf
 4. Agnes Keerpalu bakalaureusetöö (2023) “Seto keel ja kultuur ning nende õpetamiseks olemasolevad õppematerjalid Värska lasteaia näitel” https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/95889c25-7a4a-403c-9060-851c33013469/content