Siseriiklikud projektid, Ülikuul rattil, Uudised

Seto Instituut kutsub 8. oktoobril IX “Ülikuul rattil” bussiretkele

2023. aasta Seto Instituudi sügisene bussiretk “Ülikool rattil” toimub 8. oktoobril, pühapäeval, ning kannab alapealkirja “Pihkva järve viiri müüdä”.

Kogunemine kl 10 Võõpsu asulas, Võhandu jõe ääres oleval platsil. Sealt edasi liigume bussiga, mis toob meid reisi lõpuks (15-16 vahel) tagasi Võõpsu. Osavõtutasu 5 eurot.

Palun pange end kirja: info@setoinstituut.ee või tel +372 5294033 (Helen).

Sellel aastal keskendutakse lisaks traditsioonilisele vanema ajaloo tutvustamisele ka tänapäevase rannarahva elukorraldusele (lektorid Lüübnitsa jt külade kohalikud elanikud) ja loodusele – kohalik linnustik (lektor Margus Ots) ning vee- ja rannikuelustik (lektor Nikolai Laanetu). Retke alustatakse Võõpsust, sealt liigutakse edasi vanausuliste külla Beresjesse, edasi liigutakse traditsiooniliselt vene asustusega Lüübnitsasse, kus külastatakse kaht seni vähetuntut eramuuseumi. Seejärel jäävad marsruudile seto asustusega külad Audjassaare, Laossina, Suurõ-Rõsna, Võpolsova, Ton’a, Lobotka, Värska, Väiko-Rõsna, Velna. Väiko-Rõsnast tehakse jalgsimatk mööda Pikalombi laudteed Velnasse. Retkel külastatakse kolme tsässonat – Laossina, Suurõ-Rõsna, Väiko-Rõsna, millest kaks viimast on suhteliselt vähe tuntud.

Arheoloogilistest objektidest tutvutakse eri ajastute objektidega, alates kiviaja asulakohtadest (Väiko-Rõsna) kuni keskaegsete külakalmistuteni (Suurõ-Rõsna, Värska), lektoriks on Arvis Kiristaja. Käiakse Võpolsova külas Anne Vabarna kodukohas ja tutvutakse tema pärandiga . Kuna külastatakse rannikule omaseid külasid, kus on säilinud traditsiooniline tänavküla planeering. on plaanis ka arhitektuurialane ettekanne (lektor Ahto Raudoja).

Retke toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus.