Siseriiklikud projektid, Üliõpilastööd, Uudised

Preemiad parimatele (üli)õpilastöödele 2023

2023. aasta (üli)õpilastööde konkursile laekus seekord 7 tööd: 1 magistritöö, 2 bakalaureusetööd, 3 gümnaasiumi uurimistööd ja 1 proseminaritöö, mis küll üldarvestusse ei mahu. Žürii nentis, et sel aastal ühtegi väga säravat tööd ei ole, ent preemiad anti siiski välja, sest igas valdkonnas oli tugev töö olemas. Gümnaasiumi lõputööde seas anti välja koguni kaks auhinda.

Magistritööde preemia sai Helena Elgindy oma Tartu Ülikoolis kaitstud tööga “Kolmas sektor kui kohaliku omavalitsuse partner hariduspoliitika kujundamisel ja rakendamisel. Setomaa valla näide.”

Bakalaureusetöödest pälvis preemia Agnes Keerpalu oma Tartu Ülikoolis kaitstud tööga “Seto keel ja kultuur ning nende õpetamiseks olemasolevad õppematerjalid Värska lasteaia näitel”.

Gümnaasiumitööde preemiad said Triinu Turvas, kelle töö on pealkirjaga “Inimese elutähtpäevadega seotud kombed läbi aegade seto kombestiku näitel” ja Kärol Kõomägi tööga “Võim ja vabadus Setomaal Seto kuningriigis ülemsootskade näitel”. Mõlemad tööd on kirjutatud Vastseliina gümnaasiumis Külliki Nageli juhendamisel.

Eraldi tunnustuse vääriliseks arvati Karin Vau proseminaritöö “Seto vanema rahvalaulu kirjeldused 19. sajandil ja tänapäeval. Võrdlev uurimus.”

Kõik need tööd on trükituna ja köidetuna olemas Reegi maja raamatukogus. Head lugemist!

Pildil annab Instituudi juhataja Ahto Raudoja üle diplomi Agnes Keerpalule. Foto: Harri Sundell