Üliõpilastööd, Uudised

Seto Instituut kuulutab välja 10. (üli)õpilastööde konkursi

Seto Instituut kuulutab välja 10. setoteemaliste üliõpilastööde konkursi.

2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate setoteemaliste (üli)õpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada gümnasiste, üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

2024. aasta 1. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2022‒2024 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist, samuti gümnaasiumi uurimistöid. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil info@setoinstituut.ee.

Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 3. augustil 2024 toimuval Seto kuningriigipäeval Obinitsas. Igas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

Varasemate konkursside tulemustega saab tutvuda meie kodulehe preemiakonkurssi rubriigis, kus need on kirjas vastavate aastate postitustena.

Preemiakonkurssi toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Kontakt ja info:

Helen Külvik

SA Seto Instituut

Tel 52 94 033, info@setoinstituut.ee